OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, KÄTILÖ
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, kätilö

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                               
Viestintätaidot
                                                               
Vuorovaikutustaidot 2
       
             
                           
Neuvottelu- ja kokoustaito 1    
           
                       
               
Kirjoitusviestintä, osa I 1
       
             
                           
Kirjoitusviestintä, osa II 1    
           
                       
               
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                               
Informaatiotekniikka 3
       
             
                           
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
 
   
   
       
       
               
7.302.7003.73.7002.700001.81.81.81.800001.31.300000000
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                               
Anatomia ja fysiologia 5
       
             
                           
Lääketieteen perusteet 1
       
             
                           
Farmakologia 2  
         
                   
                       
Psykologia 2
       
             
                           
Sosiaalipolitiikka 2
       
             
                           
Terveyssosiologia 1    
           
                       
               
Kasvatustiede, osa 1. 1                                                                
Kasvatustiede, osa 2. 1    
           
                       
               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
       
             
                           
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1  
           
                     
                   
Ruotsi
                                                               
Ruotsi, osa 1 1    
           
                       
               
Ruotsi, osa 2 2    
           
                       
               
Yrkessvenska för musikbranchen, muntlig färdighet 0                                                                
Yrkessvenska för musikbranchen, skriftlig färdighet 0                                                                
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                               
Orientaatio hoitotyöhön 1
       
             
                           
Tutkimuksen lukutaito 1
       
             
                           
Omaan alaan perehtyminen 1
       
             
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
             
                           
Orientoiva harjoittelu 1
       
             
                           
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                               
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
             
                           
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
             
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
             
                           
Orientoiva harjoittelu 2
       
             
                           
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                               
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
             
                           
Ensiapu 2
       
             
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
             
                           
Orientoiva harjoittelu 3
       
             
                           
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                               
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 4
       
             
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
             
                           
Orientoiva harjoittelu 2
       
             
                           
Perusharjoittelu
                                                               
Perusharjoittelu 6
       
             
                           
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                               
Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                   
                       
Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö 2  
         
                   
                       
Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                   
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 3  
         
                   
                       
Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu 9  
           
                     
                   
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                               
Lasten ja nuorten hoitotyö 2  
           
                     
                   
Äitiyshoitotyö 2  
           
                     
                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
           
                     
                   
Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
           
                     
                   
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
           
                     
                   
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 5    
           
                       
               
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                               
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
         
                   
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
         
                   
                       
Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                   
                       
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 6  
           
                     
                   
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                               
Mielenterveys ja päihdehoitotyö 3
         
                 
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
         
                 
                           
Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu 1
         
                 
                           
Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
         
                   
                       
Gerontologinen hoitotyö
                                                               
Gerontologinen hoitotyö 3
       
             
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
             
                           
Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen 1    
           
                       
               
Kotihoidon harjoittelu 3    
           
                       
               
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                               
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 2    
           
                       
               
Tartuntaudit ja rokottaminen 1    
           
                       
               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2    
           
                       
               
Terveyden edistämisen harjoittelu 6    
           
                       
               
Hoitotyön kehittäminen
                                                               
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 2  
           
                     
                   
Tilastotieteen perusteet 1  
           
                     
                   
Hoitotyön laadullinen ja määrällinen tutkimus 1  
           
                     
                   
Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen 2    
           
                       
               
Projektiopinnot 1  
           
                     
                   
Hanketyöskentely 2