OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, SAIRAANHOITAJA,
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja,

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT
                                                 
Viestintätaidot
                                                 
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                 
0000000000000000000000000
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 178 op)
                                                 
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                 
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                 
Ruotsi
                                                 
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                 
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                 
Suuntautumisvaihtoehdon ammattiopinnot
                                                 
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                 
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                 
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                 
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                 
Gerontologinen hoitotyö
                                                 
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                 
Hoitotyön kehittäminen
                                                 
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Sisätauti- kirurginen hoitotyö
                                                 
0000000000000000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                                                 
Vapaasti valittavat opinnot
                                                 
0000000000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Itsenäinen työskentely osa 2. 5      
           
                       
Opinnäyteseminaari 1      
           
                       
0006000000600000000000033
60 / 060 / 060 / 060 / 660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 360 / 3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.