OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA, TERVEYDENHOITAJA, NUORTEN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja, nuorten koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 5K 5S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PERUSOPINNOT
                                                                     
Viestintätaidot
                                                                     
Vuorovaikutustaidot 2
       
               
                               
Neuvottelu- ja kokoustaito 1      
             
                             
           
Kirjoitusviestintä, osa I 1
       
               
                               
Kirjoitusviestintä, osa II 1  
           
                       
                       
Oppiminen ja asiantuntijuuteen kasvu
                                                                     
Informaatiotekniikka 3
       
               
                               
Orientaatio opiskeluun ja sisäiseen yrittäjyyteen 2
   
 
         
     
                   
           
710204301002000221.51.5000.50.5000011000000
AMMATTIOPINNOT
                                                                     
Koulutusohjelman ammattiopinnot
                                                                     
Anatomia ja fysiologia 5
       
               
                               
Lääketieteen perusteet 1
       
               
                               
Farmakologia 2
       
               
                               
Kasvatustiede 2
     
   
           
       
                       
Psykologia 2
       
               
                               
Sosiaalipolitiikka 2
       
               
                               
Terveyssosiologia 1  
           
                       
                       
Ruotsi
                                                                     
Ruotsi, osa 1 1    
           
                         
                   
Ruotsi, osa 2 2    
           
                         
                   
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti
                                                                     
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 1 2
       
               
                               
Ensimmäinen vieras kieli, Englanti, osa 2 1  
           
                       
                       
Orientaatio sairaanhoitajan ammattiin
                                                                     
Orientaatio hoitotyöhön 1
       
                 
                                   
Tutkimuksen lukutaito 1
       
                 
                                   
Omaan alaan perehtyminen 1
       
                 
                                   
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
                 
                                   
Orientoiva harjoittelu 1
       
                 
                                   
Perusharjoittelu 6
       
               
                               
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Tuki- ja liikuntaelimistön terveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
               
                               
Ensiapu 2
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 3
       
               
                               
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Mielenterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 4
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 2
       
               
                               
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet
                                                                     
Sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen ja hoitamisen perusteet 3
       
               
                               
Lääkehoito ja lääkelaskut 3
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 2
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu 2
       
               
                               
Leikkauspotilaan hoitotyö
                                                                     
Leikkauspotilaan preoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                     
                           
Leikkauspotilaan intraoperatiivinen hoitotyö 2  
         
                     
                           
Leikkauspotilaan postoperatiivinen hoitotyö 3  
         
                     
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 3  
         
                   
                       
Perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                     
                           
Kirurgisen hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                     
                           
Leikkaupotilaan hoitotyön harjoittelu 9  
         
                     
                           
Äitiys-ja lastenhoitotyö
                                                                     
Lasten ja nuorten hoitotyö 2  
           
                       
                       
Äitiyshoitotyö 2  
           
                       
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
           
                       
                       
Lasten ja nuorten hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
           
                       
                       
Äitiyshoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
           
                       
                       
Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 5  
           
                       
                       
Sisätautipotilaan hoitotyö
                                                                     
Sisätautipotilaan hoitotyö 4  
         
                     
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
         
                     
                           
Sisätautipotilaan hoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                     
                           
Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu 6  
         
                     
                           
Mielenterveys ja päihdehoitotyö
                                                                     
Mielenterveys ja päihdehoitotyö 3  
         
                     
                           
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
         
                     
                           
Mielenterveys ja päihdehoitotyön orientoiva harjoittelu 1  
         
                     
                           
Mielenterveys ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
           
                       
                       
Gerontologinen hoitotyö
                                                                     
Gerontologinen hoitotyö 3
       
               
                               
Ohjattu itsenäinen työskentely 1
       
               
                               
Orientoiva harjoittelu, kliininen osaaminen 1  
           
                       
                       
Kotihoidon harjoittelu 3    
           
                         
                   
Väestölähtöinen terveyden edistäminen
                                                                     
Yksilön ja yhteisön terveyden edistäminen 2  
           
                       
                       
Tartuntaudit ja rokottaminen 1  
           
                       
                       
Ohjattu itsenäinen työskentely 2  
           
                       
                       
Terveyden edistämisen harjoittelu 6    
           
                         
                   
Hoitotyön kehittäminen
                                                                     
Hoitotiede ja hoitotyön tutkimus 2  
           
                       
                       
Tilastotieteen perusteet 1