OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Talotekniikan työkalut
     
             
                           
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Talotekniikan ja teknisen dokumentoinnin perusteet 5
     
             
                           
20000200000000101000000000000000
Insinöörin perusosaaminen
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
32000032000000001616000000000000
LVI-tekniikan perusosaaminen
       
               
                       
LVI-tekninen dokumentointi 5
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtausoppi LVI-tekniikassa 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja orientaatio 5
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Talotekniikan insinööriosaaminen
 
       
                 
                   
Sähkö LVI-tekniikan osana 5  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
02800002800000000014140000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
 
       
                 
                   
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5  
       
                 
                   
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
02600002600000000013130000000000
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä
 
         
                   
               
Ilmastointitekniikka 1 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja energiatekniikka 5  
         
                   
               
Vesi- ja viemäritekniikka 5  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
LVI-insinööriosaaminen 2
 
         
                   
               
Harjoittelu 1 8  
         
                   
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Tieto- ja energiamallennus 5  
         
                   
               
03600000360000000000181800000000
Insinööri työelämässä 1
   
         
                     
           
Yritystalous 5    
         
                     
           
Harjoittelu 2 5    
         
                     
           
Talotekniikan toteuttamisprosessi 3    
         
                     
           
00260000026000000000001313000000
LVI-talotekniikka toimitiloissa
   
         
                     
           
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5    
         
                     
           
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
         
                     
           
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset 5    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka 5    
         
                     
           
00400000040000000000002020000000
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa
   
           
                       
       
LVI-tekniikka rakennuksen toteutusvaiheessa 5    
           
                       
       
LVI-talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
           
                       
       
Projekti
   
           
                       
       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00450000004500000000000022.522.50000
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa
     
           
                         
   
Savunpoisto ja vaativien teollisuuskohteiden ilmanvaihto 5      
           
                         
   
Rakennuksen käyttöönotto ja ylläpito 5      
           
                         
   
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Talotekniikan insinööri työelämässä
     
             
                           
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt 4      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 12      
             
                           
00044000000044000000000000002222
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
   
           
                       
       
Yrittäjyys
(Valitaan yksi)
   
           
                       
       
Yrittäjyysopinnot 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 5    
           
                       
       
Projektiopintojakso 1 5    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
     
           
                         
   
Kiinteistöautomaatioprojekti 5      
           
                         
   
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Erikoisputkistot 5      
           
                         
   
Projektiopintojakso 2 5      
           
                         
   
Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa yhteiskunnassa
(Valitaan opintoja 5 op)
     
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Talotekniikan opinnäytetyö
     
             
                           
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15    
         
                   
1505101500005557.57.5000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 11560 / 12060 / 14660 / 14460 / 5360 / 6260 / 5460 / 6660 / 6660 / 8060 / 6560 / 7960 / 26.560 / 26.560 / 3160 / 3160 / 2760 / 2760 / 3360 / 3360 / 3360 / 3360 / 4060 / 4060 / 32.560 / 32.560 / 39.560 / 39.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Talotekniikka on keskeinen tekijä rakennetun ympäristön toimivuudelle, terveellisyydelle ja turvallisuudelle. Sen avulla tiloihin luodaan ja ylläpidetään käyttötarkoitukseensa sopivia olosuhteita, kuten lämpötila, laadukas sisäilma, ja keinovalo. Talotekniikka huolehtii toiminnan tarvitseman veden ja sähköenergian turvallisesta siirrosta ja käytöstä. Yhä suurempi rooli talotekniikassa on tilojen käyttöön liittyvän mittaustiedon kerääminen, välittäminen ja hyödyntäminen sekä automaation lisääntyminen.
Talotekniikan alan työtehtäviin liittyy useita, säädöksiin perustuvia vastuutehtäviä ja pätevyysvaatimuksia. Talotekniikassa tulee hahmottaa kiinteistöjen käyttäjien nykyiset ja tulevat tarpeet ja löytää niihin tarkoituksenmukaiset ja toimivat ratkaisut.
Järjestelmille asetetaan turvallisuuteen, toimivuuteen ja energiankäyttöön liittyviä vaatimuksia useissa eri laeissa ja viranomaissäädöksissä. Yhä useammat vaatimukset perustuvat EU- direktiiveihin ja kansainvälisiin standardeihin. Säädösten keskeisten vaatimusten tunteminen, noudattaminen ja soveltaminen sekä jatkuva alan muutosten seuraaminen on talotekniikan alan työskentelyn perusta.
Talotekniikka on olennainen osatekijä rakennusten energian käytössä ja uusien energiaratkaisujen hyödyntämisessä. Energian viisas käyttö ja kiinteistöjen ympäristövaikutukset ovatkin alan keskeisiä teemoja.
Talotekniikassa digitalisaatio ilmenee erityisesti suunnittelu- ja toteutuskäytänteiden muuttumisena tietomallien avulla sekä automaation ja ohjaustekniikoiden lisääntymisenä.
VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Talotekniikan asiantuntemusta tarvitaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeissa. Yhä suurempana työalueena ovat kiinteistöjen käytön ja ylläpidon tehtävät. Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät talotekniikan suunnittelijoina, urakoinnissa esimies- tai asiantuntijatehtävissä, laitevalmistuksessa ja -myynnissä, valvonta- ja viranomaistehtävissä sekä kiinteistöpäällikkötehtävissä. Alalla voi joko syventyä yhteen osa-alueeseen tai kehittyä laaja- alaiseksi asiantuntijaksi. Talotekniikan osaaja voi löytää työpaikan joko pienestä tai suuresta yrityksestä tai ryhtyä yrittäjäksi.
KOULUTUKSEN RAKENNE JA SEN TOTEUTTAMA OSAAMINEN
Monipuolisissa, työelämän tarpeisiin perustuvissa LVI-talotekniikan opinnoissa opiskelija hankkii lukuisien LVI- järjestelmien sekä niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet.
Opintopolkujen tavoitteina on täyttää alalla olevien suunnittelija- ja työnjohtotehtäville pätevyysvaatimuksissa asetetut koulutusvaatimukset.
OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnot jakautuvat vuositeemoihin, jotka ovat yhteisiä Sähköisen talotekniikan koulutuksen kanssa, ja kukin opintovuosi jakaantuu neljään opintokokonaisuuteen. Kaikkina opintovuosina LVI-talotekniikan ja sähköisen talotekniikan opinnot liittyvät toisiinsa kiinteästi yhteistoimintaa ja kokonaisratkaisuja tukien. Työelämävalmiuksia kehittävissä projektiopinnoissa tehdään yhteistyötä myös rakennusarkkitehtikoulutuksen ja rakennustekniikan opiskelijoiden kanssa.
Kolmanteen ja neljänteen opintovuoteen on sisällytetty valinnaisia opintojaksoja, joilla opiskelija suuntaa tai täydentää omaa opintopolkuaan. Osa näistä opintokokonaisuuksista on yhteisiä muiden koulutuskokonaisuuksien kanssa. Niihin voidaan valita myös kansainvälisessä vaihdossa suoritettuja opintoja tai työskentelyä yritysprojekteissa.

Vuositeema ”Tarve”
Ensimmäisen opintovuoden teemana on talotekniikka toimialaan tutustuminen, oman osaamistarpeidensa selvittäminen ja opintojen tavoitteiden tarkentaminen. Tavoitteina on, että opiskelija tunnistaa talotekniikan toimialan ja sen tehtäviä rakennetuissa ympäristöissä. Hän osaa kuvailla keskeisimpien talotekniikan järjestelmien toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä havainnoida olosuhteita, ratkaisuja ja asennuksia omassa toimintaympäristössään. Hän osaa käyttää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista talotekniikan alan yleisten teoreettisten perusteiden ratkaisuissa ja tietoteknisiä työkaluja teknisten dokumenttien tuottamiseen. Hän osaa viestittää suullisesti ammatillisissa tilanteissa ja kirjallisesti sekä tulkita alan dokumentteja. Opiskelija osaa nimetä alan keskeiset säädökset sekä pätevyys- ja turvallisuusvaatimukset ja määrittää itsensä alan toimijana. Hänellä on valmiuksia toimia asennus- ja työmaatehtävissä. Työtehtävien vaativuuteen vaikuttaa opiskelijan aiempi työkokemus.
Vuositeema ”Luonnos”
Toisena opintovuonna opintojen fokuksena on energiatehokas talotekniikka asuinkiinteistöissä ja toimiminen projektiryhmän jäsenenä. Tavoitteina on, että opiskelija osaa määrittää taloteknisten ratkaisujen lähtökohtia ja tavoitteita, tehdä tavanomaisia oman alansa järjestelmien mitoituksia, laite- ja järjestelmävalintoja sekä dokumentoida niitä sekä uudis- että korjauskohteisiin. Hän osaa kuvailla laitteiden ja järjestelmien toimintaa luonnontieteisiin perustuen ja matemaattisia malleja hyödyntäen. Hän osaa hinnoitella laitteita ja asennuksia. Hän osaa määritellä eri osa-alueiden rajapintoja ja tehdä omia ratkaisujaan yhteistoiminnallisesti projektiryhmän jäsenenä. Hänellä on valmiudet toimia avustavana työntekijänä alan asennusliikkeessä tai suunnittelutoimistossa.
Vuositeema ”Toteutus”
Kolmannen opintovuoden opinnot liittyvät energiatehokkaisiin toimitiloihin, selville ottamisen
–oppimisperiaatteen syventäminen ja vastuulliseen toimintaan erilaisissa työryhmissä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tehdä laajempia järjestelmäratkaisuja, niiden vertailuja ja hankkia ratkaisuissa tarvittavia tietoja. Hän osaa käyttää laajasti alan suunnittelu- ja mitoitustyökaluja. Hän osaa tehdä ratkaisujen kokonaiskustannustarkasteluja. Opiskelija osaa havainnoida yhteiskunnassa alaan liittyviä ilmiöitä ja osallistua alan keskusteluun. Opiskelija osaa toimia vastuullisesti ryhmän jäsenenä ja tunnistaa tiedonvaihdon oikea-aikaisen tarpeen ja merkityksen kokonaisratkaisun myös näkökulmasta. Opiskelija kykenee itsenäisesti suunnittelemaan yksinkertaisia kohteita ja hänellä on valmiuksia toimia harjoittelijana suunnittelu- ja projektinhoitotehtävissä.
Vuositeema ”Käyttö- ja ylläpito”
Neljäntenä opintovuonna opinnot liittyvät talotekniikan käyttöön ja ylläpitoon sekä kokonaisuuksien hallintaan. Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa kestäviä ja käyttäjän tarpeisiin pitkällä tähtäimellä soveltuvia ratkaisuja. Hän osaa muodostaa kiinteistöissä taloteknisten ratkaisujen kokonaisnäkemyksen ja selvittää oman osuutensa merkityksen siinä toiminnallisesti, taloudellisesti ja energian käyttäjänä. Hän osaa itsenäisesti hankkia ja soveltaa alan erilaisia tietolähteitä käytännön ratkaisuissa. Hän osaa tehdä itsenäisen, laajan oman alansa kehitys-, selvitys- tai suunnittelutehtävän ja raportoida työnsä. Opiskelija osaa toimia monialaisessa ryhmässä oman ammattialansa edustajana.