OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA, LVI-TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka, LVI-talotekniikan suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Talotekniikan työkalut
     
             
                           
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Talotekniikan ja teknisen dokumentoinnin perusteet 5
     
             
                           
20000200000000101000000000000000
Insinöörin perusosaaminen
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
32000032000000001616000000000000
LVI-tekniikan perusosaaminen
       
               
                       
LVI-tekninen dokumentointi 5
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtausoppi LVI-tekniikassa 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja orientaatio 5
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Talotekniikan insinööriosaaminen
 
       
                 
                   
Sähkö LVI-tekniikan osana 5  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
02800002800000000014140000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
 
       
                 
                   
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5  
       
                 
                   
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
02600002600000000013130000000000
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä
 
         
                   
               
Ilmastointitekniikka 1 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja energiatekniikka 5  
         
                   
               
Vesi- ja viemäritekniikka 5  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
LVI-insinööriosaaminen 2
 
         
                   
               
Harjoittelu 1 8  
         
                   
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Tieto- ja energiamallennus 5  
         
                   
               
03600000360000000000181800000000
Insinööri työelämässä 1
   
         
                     
           
Yritystalous 5    
         
                     
           
Harjoittelu 2 5    
         
                     
           
Talotekniikan toteuttamisprosessi 3    
         
                     
           
00260000026000000000001313000000
LVI-talotekniikka toimitiloissa
   
         
                     
           
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5    
         
                     
           
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
         
                     
           
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset 5    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka 5    
         
                     
           
00400000040000000000002020000000
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa
   
           
                       
       
LVI-tekniikka rakennuksen toteutusvaiheessa 5    
           
                       
       
LVI-talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
           
                       
       
Projekti
   
           
                       
       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00450000004500000000000022.522.50000
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa
     
           
                         
   
Savunpoisto ja vaativien teollisuuskohteiden ilmanvaihto 5      
           
                         
   
Rakennuksen käyttöönotto ja ylläpito 5      
           
                         
   
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Talotekniikan insinööri työelämässä
     
             
                           
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt 4      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 12      
             
                           
00044000000044000000000000002222
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
   
           
                       
       
Yrittäjyys
(Valitaan yksi)
   
           
                       
       
Yrittäjyysopinnot 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 5    
           
                       
       
Projektiopintojakso 1 5    
           
                       
       
00300000003000000000000015150000
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
     
           
                         
   
Kiinteistöautomaatioprojekti 5      
           
                         
   
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Erikoisputkistot 5      
           
                         
   
Projektiopintojakso 2 5      
           
                         
   
Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa yhteiskunnassa
(Valitaan opintoja 5 op)
     
           
                         
   
00030000000300000000000000151500
Talotekniikan opinnäytetyö
     
             
                           
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15    
         
                   
1505101500005557.57.5000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 11560 / 12060 / 14660 / 14460 / 5360 / 6260 / 5460 / 6660 / 6660 / 8060 / 6560 / 7960 / 26.560 / 26.560 / 3160 / 3160 / 2760 / 2760 / 3360 / 3360 / 3360 / 3360 / 4060 / 4060 / 32.560 / 32.560 / 39.560 / 39.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Käytännönläheisessä ja monipuolisessa LVI-talotekniikan opinnoissa opiskelija hankkii lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet. Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksille asetetut koulutusvaatimukset.