OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA > TALOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, LVI-TALOTEKNIIKKA, LVI-TALOTEKNIIKAN SUUNTAUTUMISPOLKU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Talotekniikan tutkinto-ohjelma, LVI-talotekniikka, LVI-talotekniikan suuntautumispolku

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
Talotekniikan työkalut
                                                       
Viestintä ja opiskelutaidot 5
     
             
                           
Talotekniikan ja teknisen dokumentoinnin perusteet 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Termodynamiikka ja värähdys- ja aaltoliike 3
       
               
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2
       
               
                       
160000160000000088000000000000
LVI-tekniikan perusosaaminen
                                                       
LVI-tekninen dokumentointi 5
       
               
                       
Termodynamiikka ja virtausoppi LVI-tekniikassa 5
       
               
                       
Harjoittelun valmennus ja orientaatio 5
       
               
                       
15000015000000007.57.5000000000000
Talotekniikan insinööriosaaminen
                                                       
Sähkö LVI-tekniikan osana 5  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                   
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
       
                 
                   
014000014000000000770000000000
Talotekniikan ratkaisut asuinrakennuksessa
                                                       
Asuinrakennuksen suunnitteluprojekti 5  
       
                 
                   
Talotekniikka asuinrakennuksessa 5  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
       
                 
                   
0130000130000000006.56.50000000000
LVI -talotekniikkaratkaisut asuinkiinteistössä
                                                       
Ilmastointitekniikka 1 5  
         
                   
               
Lämmitys- ja energiatekniikka 5  
         
                   
               
Vesi- ja viemäritekniikka 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
LVI-insinööriosaaminen 2
                                                       
Harjoittelu 1 8  
         
                   
               
Rakennustekniikka 5  
         
                   
               
Tieto- ja energiamallennus 5  
         
                   
               
018000001800000000009900000000
Insinööri työelämässä 1
                                                       
Yritystalous 5    
         
                     
           
Harjoittelu 2 5    
         
                     
           
Talotekniikan toteuttamisprosessi 3    
         
                     
           
00130000013000000000006.56.5000000
LVI-talotekniikka toimitiloissa
                                                       
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja väylätekniikka 5    
         
                     
           
Jäähdytys- ja kylmätekniikka 5    
         
                     
           
Lämmitys- ja energiatekniikan sovellukset 5    
         
                     
           
Ilmastointitekniikka 2 ja äänitekniikka 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
LVI-talotekniikan soveltaminen toimitiloissa
                                                       
LVI-tekniikka rakennuksen toteutusvaiheessa 5    
           
                       
       
LVI-talotekniikan sovellusprojekti 5    
           
                       
       
Rakennusautomaatio osana talotekniikkaa 5    
           
                       
       
Projekti
                                                       
Talotekniikan projektityöt 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
LVI-talotekniikan käyttöönotto ja talotekniikka tuotantotiloissa
                                                       
Savunpoisto ja vaativien teollisuuskohteiden ilmanvaihto 5      
           
                         
   
Rakennuksen käyttöönotto ja ylläpito 5      
           
                         
   
Älykkäät energiaratkaisut ja elinkaaritalous 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Talotekniikan insinööri työelämässä
                                                       
LVI - mittaukset ja laboratoriotyöt 4      
             
                           
Technical English for Professionals 3      
             
                           
Esimiestaidot ja johtaminen 3      
             
                           
Harjoittelu 3 12      
             
                           
00022000000022000000000000001111
Täydentävät tai syventävät opinnot 1
(Valitaan yksi)
                                                       
Yrittäjyys
(Valitaan yksi)
                                                       
Yrittäjyysopinnot 5    
           
                       
       
Talotekniikan korjausrakentaminen 5    
           
                       
       
Talotekniikkaurakointi 5    
           
                       
       
Projektiopintojakso 1 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Täydentävä/syventävät opinnot 2
(Valitaan yksi)
                                                       
Kiinteistöautomaatioprojekti 5      
           
                         
   
Talotekniikan ajankohtaiskysymykset 5      
           
                         
   
Erikoisputkistot 5      
           
                         
   
Projektiopintojakso 2 5      
           
                         
   
Uusiutuva energiajärjestelmä muuttuvassa yhteiskunnassa
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
00020000000200000000000000101000
Talotekniikan opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Tekniikan valmentavat opinnot
(Valitaan opintoja 12 op)
                                                       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
Talotekniikan työkurssi 3
     
             
                           
Vapaasti valittavat opinnot 15  
   
       
125551202.52.52.52.52.52.566001.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
60 / 6260 / 6560 / 7860 / 7760 / 3160 / 3160 / 29.560 / 35.560 / 35.560 / 42.560 / 37.560 / 39.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 15.560 / 14.7560 / 14.7560 / 17.7560 / 17.7560 / 17.7560 / 17.7560 / 21.2560 / 21.2560 / 18.7560 / 18.7560 / 19.7560 / 19.75
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Käytännönläheisessä ja monipuolisessa LVI-talotekniikan opinnoissa opiskelija hankkii lukuisien LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan hyvät perusvalmiudet. Koulutus täyttää suunnittelu- ja työnjohtopätevyyksille asetetut koulutusvaatimukset.