OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKAN OHJELMA, INFRA AIKUISET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikan ohjelma, INFRA AIKUISET

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
     
             
                           
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600023300000011.511.51.51.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
     
           
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
140005.58.50000002.82.84.34.3000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
83008030000044001.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
170007100000003.53.555000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000003150000000000001.51.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Harjoittelu 3 15      
           
                         
   
5100150501000150002.52.5005500007.57.500
Suunnitteluosaaminen I351
                                                       
Infra CAD 3  
         
                   
               
Tie- ja kadunsuunnitelu 4  
         
                   
               
Sillanrakennus 3  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Tuotanto-osaaminen I351
                                                       
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Johtaminen- ja esimiestaito 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen 4    
         
                     
           
0570000570000000002.52.53.53.5000000
Suunnitteluosaamisen syventäminen I351
                                                       
Tie- ja katu ATK 3      
           
                         
   
Infran pohjarakenteet 5    
           
                       
       
Vesihuoltoverkostot 4    
         
                     
           
Infran tietomallinnus 3      
           
                         
   
Talon pohjarakenteet 3      
             
                           
00990000456300000000222.52.5331.51.5
Ylläpito-osaaminen I351
                                                       
Ympäristötekniikka 3  
         
                   
               
Vesitalous 3  
         
                   
               
0600000600000000003300000000
Tuotanto-osaamisen kehittyminen I351
                                                       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Kadunrakennus 3    
         
                     
           
Mittaustekniikan jatkokurssi 5    
         
                     
           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 4    
           
                       
       
Työturvallisuus 2    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
002000000164000000000088220000
Ylläpito-osaamisen syventäminen I351
                                                       
Päällystetekniikka 3    
         
                     
           
Väylien ylläpito 5    
           
                       
       
Rakennuttaminen 4      
             
                           
Ympäristölait ja lupajärjestelmät 3    
           
                       
       
0011400003804000000001.51.5440022
Vaihtokelpoiset opinnot I351
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Louhintatekniikka 3      
           
                         
   
Tuotantotekniikka 3      
           
                         
   
Tuotannon ja kustannuslaskennan jatkokurssi 3      
           
                         
   
Projektityöt 3      
           
                         
   
Vesirakennus 3      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Infran osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Kalliorakenteet 3    
           
                       
       
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 3      
           
                         
   
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Ympäristögeotekniikka 3    
           
                       
       
Liittymäsuunnittelu 3      
           
                         
   
0366000306600000001.51.500333300
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Betonitekniikan jatkokurssi 3      
           
                         
   
0003000000300000000000001.51.500
Insinööritaitojen soveltaminen I341
                                                       
Teräsbetonirakenteet 3    
         
                     
           
003000003000000000001.51.5000000
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 7060 / 6360 / 5660 / 7060 / 43.560 / 26.560 / 2660 / 3760 / 3360 / 2360 / 4860 / 2260 / 21.860 / 21.860 / 13.360 / 13.360 / 1360 / 1360 / 18.560 / 18.560 / 16.560 / 16.560 / 11.560 / 11.560 / 2460 / 2460 / 1160 / 11
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Infrarakentamisen suuntautumispolussa osaamista kerrytetään laaja-alaisesti liikenneväylien, erilaisten maa- ja vesirakenteiden, perustusten, vesihuoltoverkostojen sekä ympäristörakenteiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon.