OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKAN OHJELMA, RAKENNUSTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikan ohjelma, Rakennustuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
15000123000000661.51.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
     
           
                       
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
140005.58.50000002.82.84.34.3000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
83008030000044001.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
170007100000003.53.555000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000003150000000000001.51.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
       
               
                       
Harjoittelu 2 10  
         
                   
               
Harjoittelu 3 15      
           
                         
   
5100150501000150002.52.5005500007.57.500
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Rakennus/tuotanto CAD 3  
         
                   
               
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Tuotantotekniikka 5  
         
                   
               
Talonrakentamisen mittaukset 3    
         
                     
           
Työturvallisuus 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen 4  
         
                   
               
0960000960000000004.54.533000000
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                   
               
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 3    
         
                     
           
Talotekniset asennukset ja yhteensovittaminen 3    
           
                       
       
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3    
           
                       
       
0390000336000000001.51.51.51.5330000
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Hankintatoimi ja logistiikka 3      
           
                         
   
Laadunvarmistus 3    
         
                     
           
Työmaan talous 3      
           
                         
   
Betonitekniikan jatkokurssi 3      
           
                         
   
0069000060900000000033004.54.500
Insinööritaitojen soveltaminen I341
                                                       
Korjausrakentaminen 3    
           
                       
       
Teräsbetonirakenteet 3    
         
                     
           
Puurakenteet 3    
           
                       
       
Teräsrakenteet 3    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3      
           
                         
   
00123000066300000000033331.51.500
Talonrakentamisen osaaminen I341
                                                       
Talotekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
           
                       
       
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3    
         
                     
           
Rakennusten täydennysosat 3    
           
                       
       
00140000086000000000044330000
Projektinjohdon osaaminen I341
                                                       
Rakennuttaminen 3    
           
                       
       
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3    
           
                       
       
0060000006000000000000330000
Vaihtokelpoiset opinnot 341
                                                       
Tuotannon projektityöt 6      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaito 3      
           
                         
   
Rakennushankkeen lainsäädäntö 3      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Rakennustuotannon osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3      
             
                           
00080000002.55.50000000000001.31.32.82.8
Vapaasti valittavat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 5960 / 6160 / 5360 / 6560 / 32.560 / 26.560 / 2660 / 3560 / 2960 / 2460 / 44.560 / 20.560 / 16.360 / 16.360 / 13.360 / 13.360 / 1360 / 1360 / 17.560 / 17.560 / 14.560 / 14.560 / 1260 / 1260 / 22.360 / 22.360 / 10.360 / 10.3
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Rakennustuotannon suuntautumispolku valmentaa talonrakennusprojektien toteuttamisen johtamiseen. Opinnot antavat valmiudet aikataulujen, kustannusten, laadun, työmaatekniikoiden sekä sopimusten ja hankintojen hallitsemiseen sekä uudis- että korjausrakentamisessa.