OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > RAKENNUSTEKNIIKKA, KIINTEISTÖNPITOTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, kiinteistönpitotekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
AMMATTIOPINNOT
                                                       
Projektin hallinta
                                                       
Rakennuttaminen 4    
         
                     
           
Kustannuslaskenta 3    
           
                       
       
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 3    
         
                     
           
Rakennushankkeen sopimustekniikka 3    
         
                     
           
Talonrakennus
                                                       
Talon rakenteet 5  
         
                   
               
Rakennusten täydennysosat 3      
             
                           
Pintakäsittelyt ja verhoukset 3  
         
                   
               
Rakennusfysiikan sovellukset 3    
         
                     
           
Kiinteistön mittaukset 2  
         
                   
               
Tuotantotekniikka ja työturvallisuus 4    
           
                       
       
Kiinteistön hoito ja kunnossapito
                                                       
Kiinteistön hoito ja turvallisuustekniikka 5    
           
                       
       
Kiinteistön energiankäytön hallinta 3      
           
                         
   
Kiinteistön kunnossapidon suunnittelu 4    
         
                     
           
Korjausrakentaminen
                                                       
Korjaushankkeen hallinta 3    
           
                       
       
Kiinteistön rakennussuunnittelu 4      
           
                         
   
Korjausrakentaminen 3    
         
                     
           
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Isännöinti
                                                       
Isännöinti 5  
         
                   
               
Kokous- ja neuvottelutaito 2      
           
                         
   
Johtaminen ja esimiestaito 3      
           
                         
   
Kiinteistötalous
                                                       
Kiinteistön taloushallinto 4      
           
                         
   
Kiinteistön ylläpitotalous 3    
           
                       
       
Kiinteistöliiketoiminta
                                                       
Kiinteistön jalostus 3    
           
                       
       
Kiinteistösijoittaminen 3      
           
                         
   
Kiinteistönvälityksen perusteet 4    
           
                       
       
Kiinteistönarvioinnin perusteet 3      
             
                           
Vuokrasopimusten hallinta 3      
             
                           
Talotekniikka
                                                       
Talotekniikan perusteet 5    
         
                     
           
Rakennusautomaatio 3    
           
                       
       
015533800015252824140000007.57.512.512.51414121277
60 / 060 / 1560 / 5360 / 3860 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 2560 / 2860 / 2460 / 1460 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 7.560 / 7.560 / 12.560 / 12.560 / 1460 / 1460 / 1260 / 1260 / 760 / 7
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Kiinteistönpitotekniikka

Tampereen ammattikorkeakoulu on Suomen ensimmäinen kiinteistöalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta järjestävä korkeakoulu. Opiskelijat saavat teknistaloudelliset perusvalmiudet toimia kiinteistöjen ylläpito- ja isännöintitehtävissä. Kiinteistönpitotekniikassa opiskellaan mm. kiinteistönhoitoa, rakennusten kuntotutkimustekniikoita, korjausrakentamista, kiinteistölainsäädäntöä sekä isännöinnin ja talouden hallintaa.

Suuntautumisvaihtoehdon laajuus on 77 op ammattioppilaitospohjaisilla ja 82 op yo-pohjaisilla opiskelijoilla. Suuntautumisvaihtoehdon pakolliset opinnot ovat laajuudeltaan 71 op, loput valitaan nimetyistä opintojaksoista.