OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOANALYYTIKON TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma, Bioanalyytikko (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot