OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN KOULUTUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin perusosaaminen
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Mekaniikka 3
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Perusosaamisen täydentäminen
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
                                                       
Työelämän valttikortit 2
       
               
                       
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3
     
             
                           
English for Engineers 3
     
             
                           
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                           
2600021500000010.510.52.52.5000000000000
Rakentamisen perusosaaminen
                                                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Mittaustekniikka 3
       
               
                       
Rakennus CAD 1 3
       
               
                       
Geotekniikka 3
     
             
                           
14000860000004433000000000000
Rakentamisen elinkaariosaaminen
                                                       
Rakennusalan perusteet 3
     
             
                           
Kiinteistönpidon perusteet 3  
       
                 
                   
Talonrakentamisen perusteet 5
     
             
                           
83008030000044001.51.50000000000
Mitoitus ja laskentaosaaminen
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Rakenteiden mitoitus 1 3
     
             
                           
Lujuusoppi 3
       
               
                       
Statiikka 4
     
             
                           
16000790000003.53.54.54.5000000000000
Rakenteiden toiminnan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Rakenteiden mitoitus 2 5  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Työelämäosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 3  
       
                 
                   
Working English for Engineers 3  
         
                   
               
06000033000000001.51.51.51.500000000
Infrarakentamisen perusteet
                                                       
Kadut ja kaavoitus 5  
       
                 
                   
Pohjarakennus 5  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
           
                         
   
000180000003150000000000001.51.57.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
             
                   
Harjoittelu 2 10  
       
                 
           
Harjoittelu 3 15    
         
                     
   
2.57.512.57.502.52.5557.57.50001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.800
Suunnitteluosaaminen I351
                                                       
Infra CAD 3  
         
                   
               
Tie- ja kadunsuunnitelu 4  
         
                   
               
Sillanrakennus 3  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Tuotanto-osaaminen I351
                                                       
Maarakennustekniikka 5  
         
                   
               
Johtaminen- ja esimiestaito 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
         
                     
           
0570000570000000002.52.53.53.5000000
Suunnitteluosaamisen syventäminen I351
                                                       
Tie- ja katu ATK 3    
         
                     
           
Infran pohjarakenteet 5    
         
                     
           
Vesihuoltoverkostot 4      
           
                         
   
Infran tietomallinnus 3    
           
                       
       
Talon pohjarakenteet 3      
           
                         
   
001170000837000000000441.51.53.53.500
Ylläpito-osaaminen I351
                                                       
Ympäristötekniikka 3  
         
                   
               
Vesitalous 3    
         
                     
           
0330000330000000001.51.51.51.5000000
Tuotanto-osaamisen kehittyminen I351
                                                       
Kustannuslaskenta 3    
         
                     
           
Kadunrakennus 3    
         
                     
           
Mittaustekniikan jatkokurssi 5    
         
                     
           
Tuotannon suunnittelu ja ohjaus 4    
         
                     
           
Työturvallisuus 2    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
002000000182000000000099110000
Ylläpito-osaamisen syventäminen I351
                                                       
Päällystetekniikka 3      
           
                         
   
Väylien ylläpito 5    
           
                       
       
Rakennuttaminen 4      
             
                           
Ympäristölait ja lupajärjestelmät 3      
           
                         
   
005100000056400000000002.52.53322
Vaihtokelpoiset opinnot I351
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Louhintatekniikka 3      
           
                         
   
Tuotantotekniikka 3      
           
                         
   
Tuotannon ja kustannuslaskennan jatkokurssi 3      
           
                         
   
Projektityöt 3      
           
                         
   
Vesirakennus 3      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
Infran osaamisen syventäminen
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                       
Kalliorakenteet 3      
           
                         
   
Liikennejärjestelmäsuunnittelu 3      
           
                         
   
Rautatietekniikka 3  
         
                   
               
Ympäristögeotekniikka 3    
           
                       
       
Liittymäsuunnittelu 3      
           
                         
   
0339000303900000001.51.5001.51.54.54.500
Talonrakentamisen perusteet 341
                                                       
Rakennus/tuotanto CAD 3  
         
                   
               
Talonrakennus 3  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4  
         
                   
               
010000001000000000005500000000
Tuotantotekniikan osaaminen I341
                                                       
Tuotantotekniikka 5  
         
                   
               
Talonrakentamisen mittaukset 3    
         
                     
           
Työturvallisuus 3    
         
                     
           
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
0960000960000000004.54.533000000
Projektin tuotannonohjauksen osaaminen I341
                                                       
Aikataulusuunnittelu 3  
         
                   
               
Työnsuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu 3    
         
                     
           
Talotekniset asennukset ja yhteensovittaminen 3    
           
                       
       
Elementtirakentaminen ja asennussuunnittelu 3    
           
                       
       
0390000336000000001.51.51.51.5330000
Projektin hallinnan osaaminen I341
                                                       
Kustannuslaskenta 3