OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, VUOSINA 2014-2018 ALOITTANEET > TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS, SULAUTETUT JÄRJESTELMÄT JA ELEKTRONIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, Sulautetut järjestelmät ja elektroniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Lämpö- ja virtausoppi 3
     
             
                           
9000900000004.54.500000000000000
Tietotekniikan perusopinnot 1
                                                       
Insinöörin tietotekniikan perusteet 3
     
             
                           
Ohjelmointikielet, perusteet 4
     
             
                           
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                           
Mittaukset ja laiterakentelu 6
     
             
                           
Virtapiirit (DC) 3
     
             
                           
190001900000009.59.500000000000000
Tietotekniikan perusopinnot 2
                                                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Ohjelmointikielet, jatko 3
       
               
                       
Web-ohjelmointi 3
       
               
                       
Elektroniikka 5
       
               
                       
Digitaalitekniikka 3
       
               
                       
Tietoliikenneverkot ja -väylät 4
       
               
                       
ICT-projektit 4
       
               
                       
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2
                                                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
       
                 
                   
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3  
       
                 
                   
28600028600000001414330000000000
Tietotekniikan perusopinnot 3
                                                       
Mikrokontrollerit 3  
       
                 
                   
Käyttöjärjestelmät 4  
       
                 
                   
Olio-ohjelmointi 4  
       
                 
                   
Virtapiirit (AC) 3  
       
                 
                   
Sähkön käyttö 3  
       
                 
                   
0170000170000000008.58.50000000000
Insinöörin matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3
                                                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
Diskreetit järjestelmät 3  
         
                   
               
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
012000001200000000006600000000
Tietotekniikan perusopinnot 4
                                                       
Tiedonsiirtotekniikan perusteet 3  
         
                   
               
Tietoliikenneprotokollat 3  
         
                   
               
Tietoturvan perusteet 4  
         
                   
               
Elektroniikan laboratoriotyöt 1 5  
         
                   
               
015000001500000000007.57.500000000
Liiketoimintaosaaminen
                                                       
Yritystalous 3    
         
                     
           
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Yrittäjyys
                                                       
Sopimus ja johtamisoppi 3    
           
                       
       
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2    
           
                       
       
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2    
           
                       
       
Tekniikan suomen kieli ja raportointi 3      
             
                           
00103000001003000000000055001.51.5
Sulautettujen järjestelmien syventävät opinnot 1
                                                       
Mikrokontrollerit, jatko 3    
         
                     
           
Piirianalyysi 3    
         
                     
           
Digitaalitekniikka 2 3    
         
                     
           
Digitaalinen signaalinkäsittely (SUL) 3    
         
                     
           
Laitteistoläheinen ohjelmointi 1 5    
         
                     
           
00170000017000000000008.58.5000000
Sulautettujen järjestelmien syventävät opinnot 2
                                                       
Tiedonsiirtotekniikka (SUL) 4    
           
                       
       
Digitaalinen signaalinkäsittely 2 (SUL) 3    
           
                       
       
Laitteistoläheinen ohjelmointi 2 3    
           
                       
       
Elektroniikan laboratoriotyöt 2 (SUL) 3    
           
                       
       
0013000000130000000000006.56.50000
TKI-osaaminen (sulautetut)
                                                       
Sulautetut järjestelmät, laboratoriotyöt 1 10      
           
                         
   
Sulautetut järjestelmät, laboratoriotyöt 2 10      
             
                           
Tietoliikennetekniikan laboratoriotyöt (SUL) 5      
           
                         
   
0002500000015100000000000007.57.555
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 6
       
               
                       
Harjoittelu 2 12  
         
                   
               
Harjoittelu 3 12    
           
                       
       
61212006012012000033006600660000
60 / 6260 / 6260 / 5860 / 4360 / 2860 / 3460 / 2360 / 3960 / 2360 / 3560 / 1560 / 2860 / 1460 / 1460 / 1760 / 1760 / 11.560 / 11.560 / 19.560 / 19.560 / 11.560 / 11.560 / 17.560 / 17.560 / 7.560 / 7.560 / 1460 / 14
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.