OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA, ÄLYKKÄÄT KONEET
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma, Älykkäät koneet

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tekniikan perusosaaminen
     
             
                           
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Mekaniikka 3
     
             
                             
Tietotekniset työkalut 3
     
             
                             
Tekniikan suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                             
Työelämävalmiudet 2
     
               
                           
Harjoittelu 1 4
     
               
                           
36000360000000241200000000000000
Sähkötekniikan perusosaaminen
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3
     
               
                           
Sähkötekniikan perusteet 5
     
             
                             
Tasa- ja vaihtosähköpiirit 5
     
               
                           
32000320000000102200000000000000
Sähkö- ja automaatioalan perusosaaminen
       
               
                       
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3
       
               
                         
Lämpö- ja virtausoppi 3
       
                 
                       
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
       
               
                         
Automaatiotekniikan perusteet 5
       
               
                         
Logiikkaohjelmoinnin perusteet 5
       
                 
                       
Virtapiirien mallintaminen 5
       
                 
                       
60000060000000002832000000000000
Sähkövoimatekniikan perusosaaminen
 
       
                 
                   
Integraalimuunnokset 3  
       
                 
                     
Sähkötekninen suunnittelu 5  
       
                 
                     
Sähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus 5  
       
                   
                   
Sähköenergiajärjestelmät ja sähköverkot 5  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
       
                   
                   
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
       
                   
                   
Harjoittelu 2 6  
       
                   
                   
Valinnainen opintojakso
(Valitaan opintoja 3 op)
 
       
                 
                     
Grundkurs i svenska för teknikbranschen 3  
       
                 
                     
Sähkö- ja automaatioalan seminaarit 3  
       
                 
                     
Innovaatioprojekti 3  
       
                 
                     
07400007400000000031430000000000
Tietotekninen osaaminen
 
         
                   
                 
Ohjelmoinnin perusteet 3  
         
                   
                 
Teollisuuselektroniikka 5  
         
                   
                 
0190000019000000000019000000000
Sähkökäyttöjen perusosaaminen
                                                       
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                     
               
0300000300000000000300000000
Sähköenergiajärjestelmien perusosaaminen
                                                       
Soveltava ohjelmointi 3    
         
                     
           
Tuotantotalous ja sähkömarkkinat 5    
         
                     
           
Harjoittelu 3 6    
         
                     
           
001400000140000000000077000000
Sähköenergiajärjestelmien syventävä osaaminen
                                                       
Johtaminen ja esimiestaidot 3    
           
                       
       
Teollisuuden tietoverkot ja tietoturvallisuus 5    
           
                       
       
0080000008000000000000440000
Älykkäät sähköenergiajärjestelmät
(Valitaan opintoja 37 op)
                                                       
Harjoittelu 4 12      
           
                         
   
000120000001200000000000006600
Älykkäät koneet, ammatillinen perusosaaminen
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                       
Sähkömoottorikäytöt 5  
         
                   
               
Sähköasennustekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
LabVIEW-ohjelmoinnin perusteet 5    
         
                     
           
Projektin määrittely 5    
           
                       
       
Projektin esisuunnittelu 5    
           
                       
       
Kone- ja tuotantotekniikan valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                                       
Lujuusoppi 1 5  
         
                   
               
Anturitekniikka ja koneautomaation sovellukset 5  
         
                   
               
01519000015910000000007.57.54.54.5550000
Älykkäät koneet, projektin toteutus
   
           
                       
       
Projektin suunnittelu 5    
           
                       
       
Projektin toteutus 10      
           
                         
   
Projektin testaus 5      
           
                         
   
00101500000101500000000000557.57.500
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
60 / 12860 / 11160 / 5160 / 4260 / 6860 / 6060 / 7460 / 3760 / 2360 / 2860 / 2760 / 1560 / 3460 / 3460 / 2860 / 3260 / 3160 / 4360 / 26.560 / 10.560 / 11.560 / 11.560 / 1460 / 1460 / 13.560 / 13.560 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Älykkäiden koneiden suustautumispolku on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvo- ja konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.
Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.