OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 3
     
           
                       
Englannin kieli 3
     
             
                       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2
     
           
                         
Ruotsin kielen suullinen taito 1
     
           
                         
Tuotekehitysprojekti
()
       
             
                   
Kaikille yhteiset opinnot
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Design, käytettävyys ja grafiikka 3
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Ohjelmointi
(Valitaan yksi)
       
             
                   
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Python-ohjelmointi 6
       
             
                   
Opintosuunta
(Valitaan yksi)
                                                 
Ohjelmistotuotanto
()
                                                 
Kaikille yhteiset opinnot
                                                 
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Games Production
()
                                                 
Season 1
()
                                                 
Mutual Studies
                                                 
Optional Studies
(Valitaan yksi)
                                                 
Season 2
()
                                                 
Optional Studies
(Valitaan yksi)
                                                 
Studies for Programmers
                                                 
Studies for Game Artists
                                                 
Mutual Studies
                                                 
Season 3
                                                 
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
126000309600000151548480000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 12660 / 060 / 060 / 060 / 3060 / 9660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 4860 / 4860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistutaan tradenomiksi erilaisiin ohjelmointi- ja tietojenkäsittelytehtäviin. Suuri osa opiskelijoista suuntautuu palveluliiketoiminta-alalle, missä voi toteuttaa erilaisia ohjelmistoja, applikaatioita ja muita digitaalisia palveluita. Tutkinto-ohjelmassa voi myös opiskella pelialan erityisosaajaksi.

Tutkinto antaa pätevyyden tehtäviin, joissa vaatimuksena on alempi korkeakoulututkinto. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi WWW-suunnittelija, pelisuunnittelija, ohjelmistosuunnittelija, frontend tai backend -devaaja , tietokantasuunnittelija, peliohjelmoija tai -graafikko tai projektipäällikkö.

Tutkinto on yhteensä 210 opintopistettä, joka jakaantuu seuraavasti:

Perus- ja ammattiopinnot 150 op
Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op

Perus- ja ammatiopinnot koostuvat seuraavista osista:
ICT-alan perusosaaminen 30 op
Tuotekehitysprojekti 30 op
Opintosuunnan opinnot 80 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot 10 op

Opintosuuntia on kaksi, Games Production ja Ohjellistotuotanto.

Games Productionissa opinnot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta:
Season 1 - 30 op
Season 2 - 30 op
Season 3 - 20 op

Seasonit 1 ja 2 toteutetaan TAMK Games Academyssa yhteistyössä englanninkielisen Median koutuksen (Degree Program on Media) kanssa.

Ohjelmistotuotannossa opiskelija suorittaa neljä kaikille yhteistä moduulia:
Frontend-kehitys - 15 op
Backend-kehitys - 15 op
Liiketoimintaosaaminen - 10 op
Monialainen projektityö - 10 op

Tämän lisäksi opiskelija suuntaan osaamistaan valitsemalla kaksi valinnaista moduulia oman kiinnostuksensa mukaan.

Opetus painottuu lähiopetukseen ja läsnäoloon klo 9-15. Opinnot etenevät valmennustiimeissä ja opiskelu on käytännönläheistä. Opintojen aikana syntyy vahva osaaminen ja opiskelijan on helppo siirtyä työelämään suoraan tuottavaan työhön.