OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA, OHJELMISTOTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Ohjelmistotuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 3
     
           
                       
Englannin kieli 3
     
             
                       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2
     
           
                         
Ruotsin kielen suullinen taito 1
     
           
                         
Tuotekehitysprojekti
()
       
             
                   
Kaikille yhteiset opinnot
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Design, käytettävyys ja grafiikka 3
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Ohjelmointi
(Valitaan yksi)
       
             
                   
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Python-ohjelmointi 6
       
             
                   
Opintosuunta
(Valitaan yksi)
                                                 
Ohjelmistotuotanto
()
                                                 
Kaikille yhteiset opinnot
                                                 
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
126000309600000151548480000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 12660 / 060 / 060 / 060 / 3060 / 9660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 4860 / 4860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Ohjelmistotuotannon suuntautumisopinnot. Haku ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.