OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA, GAMES PRODUCTION
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma, Games Production

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Perus- ja ammattiopinnot
()
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
           
                       
Liike-elämän matematiikka 3
     
           
                       
Englannin kieli 3
     
             
                       
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2
     
           
                         
Ruotsin kielen suullinen taito 1
     
           
                         
Tuotekehitysprojekti
()
       
             
                   
Kaikille yhteiset opinnot
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Design, käytettävyys ja grafiikka 3
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Ohjelmointi
(Valitaan yksi)
       
             
                   
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Python-ohjelmointi 6
       
             
                   
Opintosuunta
(Valitaan yksi)
                                                 
Games Production
()
                                                 
Season 1
()
                                                 
Mutual Studies
                                                 
Optional Studies
(Valitaan yksi)
                                                 
Season 2
()
                                                 
Optional Studies
(Valitaan yksi)
                                                 
Studies for Programmers
                                                 
Studies for Game Artists
                                                 
Mutual Studies
                                                 
Season 3
                                                 
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
126000309600000151548480000000000
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Harjoittelu
                                                 
Opinnäytetyö
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 12660 / 060 / 060 / 060 / 3060 / 9660 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 4860 / 4860 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Pelituotannon opintosuunta 80 opintopistettä. Haku ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen.