OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN TUTKINTO-OHJELMA > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS, TAMPERE, PELITUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutus, Tampere, Pelituotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Toimistosovellukset 3
     
           
                         
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 6
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                         
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 6
     
           
                       
Tietokannat 3
     
             
                       
Tuotekehitysprojekti
                                                 
ICT-osaajan työelämätaidot 6
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Innovointimenetelmät 3
       
             
                   
Ketterän ICT-projektin hallinta 6
       
             
                   
Kielet ja viestintä
                                                 
Englannin kieli 3
     
             
                       
ICT-projektin englanti 3
       
             
                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kouluttajakoulutus 3  
       
               
               
Asiantuntijaviestinnän perusteet 3
       
             
                   
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
                                                 
Projektijohtamisen perusteet 3    
         
                   
       
ICT-palvelun kehittämisprojekti 3    
         
                   
       
Talousmatematiikka 3    
         
                 
   
Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 3  
       
             
           
ICT-alan ansaintalogiikat ja liiketoimintamallit 3  
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
(Valitaan opintoja 9 op)
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 6    
         
                 
   
Tutkimusmenetelmät 3  
       
             
           
Opintopolun opinnot
(Valitaan yksi)
                                                 
Pelituotanto
                                                 
Pelianalyysi 3  
       
             
           
Pelisuunnittelu 3  
       
             
           
2D Peligrafiikka ja peliohjelmointi 3  
       
             
           
2D Pelijulkaisu 6  
       
             
           
Käytettävyys 3  
       
             
           
3D Mallintaminen 6  
       
             
           
Mobiilipeligrafiikka ja peliohjelmointi 3    
         
                 
   
Mobiilipelijulkaisu 6    
         
                 
   
3D Peligrafiikka ja peliohjelmointi 6    
         
                 
   
3D Pelijulkaisu 6    
         
                 
   
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
Lääketieteellinen informatiikka 5  
   
       
Organisaatioiden välinen tiedonsiirto terveysalan tietojärjestelmissä 5  
   
       
Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja terveysalan ICT-ammattilaiseksi kasvu 5  
   
       
Sähköiset potilastietojärjestelmät 5  
   
       
Yrityksen tietoriskien hallinta 5  
   
       
Projektiopinnot 1 10  
   
       
Mobiiliohjelmointi 2 6  
   
       
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 6  
   
       
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 3  
   
       
Ohjelmistoprojekti 3  
   
       
3D Hahmografiikka ja animointi 3  
   
       
Mediaseuranta 5  
   
       
Floworks projektit 6  
   
       
Demolaprojekti 10  
   
       
Interaktiivinen projekti 10  
   
       
IP-verkkojen vianmääritys ja ylläpito 5  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän skriptit 3  
   
       
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 6  
   
       
Mobiilipeliohjelmointi 6
       
             
                   
Olio-ohjelmoinnin perusteet 3  
   
       
Web-palvelun rakentaminen 10  
   
       
6684.281.222.6303643.640.643.637.622.61515181821.821.820.320.321.821.818.818.811.311.3
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 1 kk 6  
       
               
       
Harjoittelu 2 kk 12  
       
               
       
Harjoittelu 3 kk 18  
       
               
       
Harjoittelu 4 kk 24  
       
               
       
Harjoittelu 5 kk 30  
       
               
       
04545000045450000000022.522.522.522.50000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15    
       
               
001050000555000000002.52.52.52.52.52.5
60 / 6660 / 129.260 / 136.260 / 27.660 / 3060 / 3660 / 43.660 / 85.660 / 93.660 / 42.660 / 27.660 / 1560 / 1560 / 1860 / 1860 / 21.860 / 21.860 / 42.860 / 42.860 / 46.860 / 46.860 / 21.360 / 21.360 / 13.860 / 13.8
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.