OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > METSÄTALOUDEN TUTKINTO-OHJELMA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Metsätalouden tutkinto-ohjelma, Metsätalousinsinööri (AMK): 240 op
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutusohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot