OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA > MEDIA-ALAN TUTKINTO-OHJELMA, AUDIOVISUAALINEN SUUNNITTELU JA ILMAISU
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Media-alan tutkinto-ohjelma, Audiovisuaalinen suunnittelu ja ilmaisu

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Media-alan viestintätaidot 5
     
             
                           
Tietojärjestelmät ja toimisto-ohjelmat 5
     
             
                           
100001000000005500000000000000
Media-alan perusteet
                                                       
Ideointi ja ryhmätoiminta 5
     
             
                           
Mediahistoria 5
     
             
                           
Media-alan toimintaympäristöt 2
     
             
                           
120001200000006600000000000000
Elokuvailmaisun perusteet
()
                                                       
Elokuvatuotannon perusteet 5
     
             
                           
Elokuvailmaisu ja -tekniikka 10
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Svenska i mediebranschen, muntlig 1
       
               
                       
Svenska i mediebranschen, skriftlig 2
       
               
                       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 1 5
       
               
                       
8000080000000044000000000000
Elokuvatuotanto
                                                       
Fiktioprojekti ja projektinhallinta 15
       
               
                       
Dokumentaarinen elokuva 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisiosisältöjen suunnittelu ja toteutus 5  
       
                 
                   
Monikameratyöskentely 5  
       
                 
                   
Televisioprojekti 5  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Kieli- ja viestintätaidot 3
                                                       
English for Media Professionals 5  
       
                 
                   
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 5  
       
                 
                   
Elokuvan dramaturginen analyysi 5  
       
                 
                   
0150000150000000007.57.50000000000
Ammatilliset opinnot
()
 
         
                   
               
Kuvaus ja kuvavalaisu
 
         
                   
               
Ammattikaluston hallinta ja työryhmätyöskentely 5  
         
                   
               
Elokuvakerronta ja ennakkosuunnittelu 5  
         
                   
               
Kuvailmaisun hallinta ja työnkulku 5  
         
                   
               
Leikkaus
 
         
                   
               
Leikkausohjelmistot 5  
         
                   
               
Leikkausilmaisu, efektointi ja dramaturgia 10  
         
                   
               
Äänisuunnittelu 
 
         
                   
               
Äänitystekniikka ja äänen muokkaus 5  
         
                   
               
Äänen jälkityöt ja miksaus 5  
         
                   
               
Ääni-ilmaisu ja dramaturgia 5  
         
                   
               
010500000105000000000052.552.500000000
Yhteiset ammatilliset opinnot
 
         
                   
               
Asiakasprojektityön perusteet  5  
         
                   
               
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 2 5  
         
                   
               
Ohjaus ja kohtaussuunnittelu  5  
         
                   
               
03000000300000000000151500000000
Syventävät ammattiosaamiset
(Valitaan yksi)
   
         
                     
           
Kuvaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Leikkaajana kehittyminen 5    
         
                     
           
Äänisuunnittelijana kehittyminen 5    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
Työelämätaidot 1
   
         
                     
           
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 1 10    
         
                     
           
AV-alan asiakaslähtöinen tuotekehitys  5    
         
                     
           
Media-alan harjoittelu 1 5    
         
                     
           
00400000040000000000002020000000
Tutkimustaidot
   
           
                       
       
Opinnäytteen suunnittelu ja metodit 5    
           
                       
       
Opinnäyteseminaari 5    
           
                       
       
00200000002000000000000010100000
Työelämätaidot 2
   
           
                       
       
Asiakas- ja opinnäyteprojektit 2 10    
           
                       
       
Media-alan harjoittelu 2 10    
           
                       
       
Uravalmennus ja opintojen ohjaus 3 5    
           
                       
       
Media-alan harjoittelu 3 10    
           
                       
       
00700000007000000000000035350000
Valinnaiset ammatilliset opinnot
()
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 5  
         
                   
               
Ammattikirjallisuus 2 5      
           
                         
   
Ammattilaistapahtumat 1 5
       
               
                       
Ammattilaistapahtumat 2 5      
           
                         
   
Projektityöskentely 1 5  
         
                   
               
Projektityöskentely 2 5    
           
                       
       
Projektityöskentely 3 5      
           
                         
   
Osuuskunta- tai tilausprojektit 1 5    
         
                     
           
Osuuskunta- tai tilausprojektit 2 5    
           
                       
       
Osuuskunta- tai tilausprojektit 3 5      
           
                         
   
Monialaiset projektit 5      
           
                         
   
AV-alan liiketoiminta ja yrittäjyys 5  
         
                   
               
Tapahtumatuotanto 5    
           
                       
       
Tapahtumavalot 5    
           
                       
       
Mediakasvatus 5    
           
                       
       
Näyttelijäohjaus 5    
         
                     
           
Ohjauksen työpaja 5    
         
                     
           
Ammatilliset erityisosaamiset 5      
           
                         
   
Emerging Media Trends 5      
           
                         
   
Emerging Media Technology 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 1 5      
           
                         
   
Emerging Media Project 2 5      
           
                         
   
Emerging Trends in Visual Design for Live Events 5      
           
                         
   
5154055050151525550002.52.5007.57.57.57.512.512.527.527.500
Opinnäyteprosessi
     
             
                           
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00030000000030000000000000001515
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
0000000000000000000000000000
60 / 7060 / 18560 / 19060 / 8560 / 3760 / 3360 / 3560 / 15060 / 7560 / 11560 / 5560 / 3060 / 18.560 / 18.560 / 16.560 / 16.560 / 17.560 / 17.560 / 7560 / 7560 / 37.560 / 37.560 / 57.560 / 57.560 / 27.560 / 27.560 / 1560 / 15
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Audiovisuaalisen suunnittelun ja ilmaisun opintosuunta sisältää kuvauksen ja kuvavalon, leikkauksen ja äänen opetusta. Suuntaus kattaa näillä aloilla sekä teknisen että ilmaisun hallinnan ja ennakkosuunnittelun. Opiskelija voi kehittää osaamistaan joko vain yhdellä tai useammalla osaamisaluella.