OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA, TAMPERE, OHJELMISTOTUOTANTO
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Tampere, Ohjelmistotuotanto

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
                                                 
ICT-alan perusosaaminen
                                                 
Johdatus ICT-alaan ja tiimityöhön 10
     
           
                       
Tietotekninen logiikka 3
     
           
                       
Käyttöjärjestelmät, laitetekniikka ja tietoturva 3
     
           
                       
Toimistosovellukset ja dokumenttien hallinta 3
     
           
                       
Taulukkolaskenta ja tietokannat 3
     
           
                       
Johdatus tietoverkkoihin 4
       
             
                   
Projektityöskentelyn periaatteet ja soveltaminen 3
       
             
                   
Tuotekehitysprojekti
                                                 
Ketterän ICT-projektin hallinta 3
     
         
                   
Projekti-infrastruktuurin rakentaminen 3
       
             
                   
Digitaalinen grafiikka 3
       
             
                   
WWW-tekniikat 3
       
             
                   
Johdatus ohjelmointiin 6
     
           
                       
ICT-osaajan työelämätaidot 5
       
             
                   
Kielet ja viestintä
                                                 
Englanti 5
     
         
                   
Ruotsin kielen kirjallinen taito 2  
       
             
           
Ruotsin kielen suullinen taito 1  
       
             
           
Kokous- ja neuvottelutaito 3
       
             
                   
Kouluttaja- ja viestintätaidot 3  
       
             
           
Projekti- ja palveluliiketoimintaosaaminen
                                                 
ICT-projektien johtaminen 5    
         
                   
       
Bisnesmallit 5  
       
             
           
Myyntityö 5    
         
                 
   
ICT-palvelun kehittämisprojekti 5    
         
                   
       
T&K&I-menetelmät
                                                 
Kehittämistyön menetelmät opinnäytetyössä 5    
           
                     
   
Tutkimus- ja innovointimenetelmät 5    
         
                   
       
Suuntautumisvaihtoehto
(Valitaan yksi)
                                                 
Ohjelmistotuotanto
                                                 
Käytettävyys 3  
       
               
                 
Tietokannat 4  
       
                 
               
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 3  
       
                 
               
Olio-ohjelmointi 6  
       
               
               
Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 3  
       
                 
               
Ohjelmiston rakentamisprojekti 4  
         
                 
           
Dynaamisen verkkopalvelun rakentaminen 6    
         
                   
       
Dynaamisen verkkopalvelun toteutusprojekti 4    
         
                   
       
Mobiiliohjelmointi 1 7    
           
                     
   
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 14 op)
                                                 
IP-verkkojen ylläpito ja vianmääritys 5                                                  
Open Source -käyttöjärjestelmän perusteet 5                                                  
Open Source -käyttöjärjestelmän palvelut 5  
       
                 
               
Yrityksen tietoriskien hallinta 5                                                  
Yrityksen integroidut tietoverkkopalvelut 6                                                  
Tekijänoikeus 3                                                  
Mediaseuranta 5                                                  
3D-peligrafiikka ja animaatio 4                                                  
Konsolipelitekniikat 6    
           
                     
   
Konsolipeliprojekti 7    
           
                     
   
Interaktiivinen projekti 10                                                  
Digimedian uudet suuntaukset 5                                                  
Demolaprojekti 10                                                  
Internet-palvelun tuottaminen 4                                                  
Ohjelmistotestaus 3    
           
                     
     
Ohjelmistotuotannon versionhallinta 3  
       
               
                 
Ohjelmistojulkaisuprojekti 5                                                  
Mobiiliohjelmointi 2 5    
           
                     
   
Ohjelmistotuotannon uudet suuntaukset 5                                                  
Palvelinohjelmointi 5                                                  
Ohjelmointiosaamisen laajentaminen 5    
           
                     
   
Peliohjelmointi 3                                                  
6042680322832.59.527.540.501616141411.820.84.84.813.813.821.818.800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                 
HARJOITTELU
                                                 
Harjoittelu 30  
       
             
   
010200000101010000000055555500
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyö 15      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 5260 / 8860 / 1560 / 3260 / 2860 / 32.560 / 19.560 / 37.560 / 50.560 / 1560 / 1660 / 1660 / 1460 / 1460 / 11.860 / 20.860 / 9.860 / 9.860 / 18.860 / 18.860 / 26.860 / 23.860 / 7.560 / 7.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.