OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS > STUDIES FOR EXCHANGE STUDENTS, INTERNATIONAL BUSINESS, AUTUMN
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Studies for Exchange Students, International Business, Autumn

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4
Autumn Semester 2022
(Valitaan opintoja 0 kappaletta)
             
Sustainable Nature and Event Tourism 5
 
   
Experience Economy and Product Development 5
 
   
Tourism Marketing 5
 
   
Innovations and Business Management 5
 
   
Consultation Projects, Entrepreneurship Focus 10
 
   
Operations Management 4
 
   
Professional Selling 4
 
   
Academic Communication 3
 
   
Business Game 4
 
   
Research Project in Customer Intelligence 6              
E-commerce and Platform Economy 5
 
   
E-commerce Strategy and Planning 5
 
   
Johdatus yrittäjyyteen 5              
Sprint Innovation Festival 2              
Markkinoille meno -suunnitelma 5              
Being a Sustainable Entrepreneur 1              
Sustainable Business Modelling 1              
Measuring the Impact of Your Actions 1              
Self Branding 1              
Modern Digital Marketing 1              
Modern Digital Selling 1              
Student Self-Leadership 1              
5555027.527.500
60 / 5560 / 5560 / 060 / 27.560 / 27.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.