OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > ELOKUVAN JA TELEVISION KOULUTUSOHJELMA, VUONNA 2013 TAI AIEMMIN ALOITTANEET > ELOKUVAN JA TELEVISION OHJELMA, LEIKKAUS
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Elokuvan ja television ohjelma, Leikkaus

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Kieli- ja viestintätaidot 1
                                                       
Tietokoneen käyttö 3
     
             
                           
Suomen kieli ja viestintä 5
     
             
                           
8000800000004400000000000000
Elokuva-ilmaisu 1
                                                       
Ideointi 5
     
             
                           
AV-työprosessit 5
     
             
                           
Fiktion käsikirjoittaminen 5
     
             
                           
Elokuvailmaisun perusteet 5
     
             
                           
2500025000000012.512.500000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 2
                                                       
Englannin kieli ja viestintä 5
       
               
                       
Portfolio 1 3
       
               
                       
8000080000000044000000000000
Elokuvailmaisu 2
                                                       
Fiktioprojektin suunnittelu 5
       
               
                       
Fiktioprojekti 5
       
               
                       
Mediahistoria 5
       
               
                       
Dokumenttielokuva 5
       
               
                       
20000020000000001010000000000000
Kieli- ja viestintätaidot 3
                                                       
Svenska i film och television 3  
       
                 
                   
03000030000000001.51.50000000000
Televisiotuotanto
                                                       
Televisiojournalismi 5  
       
                 
                   
Televisio-ohjelmien suunnittelu 5  
       
                 
                   
Televisiotuotannon hallinta ja toteutus 10  
       
                 
                   
02000002000000000010100000000000
Medianomi työelämässä
                                                       
Asiakasprojektin esituotanto 5  
         
                   
               
Portfolio 2 3  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Ammatillinen suuntautumispolku
(Valitaan yksi)
                                                       
Leikkaus ja kuvankäsittely
(Valitaan opintoja 20 op)
                                                       
Leikkausilmaisu ja dramaturgia 10  
         
                   
               
Leikkausohjelmistot 5  
         
                   
               
Liikkuvan kuvan jälkikäsittely 5  
         
                   
               
02000000200000000000101000000000
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 1
                                                       
AV-alan tuotekehitys 5    
         
                     
           
Asiakasprojektin tuotanto ja jälkituotanto 15    
         
                     
           
00200000020000000000001010000000
Tutkimus ja työelämän kehittäminen 2
                                                       
Opinnäytteen suunnittelu ja tutkimusmenetelmät 5    
         
                     
           
Opinnäytehankkeen raportointi 5    
         
                     
           
Portfolio 3 3    
           
                       
       
0013000001030000000000551.51.50000
Valinnaiset ammatilliset opinnot
(Valitaan opintoja 39 op)
                                                       
Ammattikirjallisuus 1 3    
         
                     
           
Ammattikirjallisuus 2 3    
           
                       
       
Elokuva- ja televisiotutkimus 5    
           
                       
       
Projektityöskentely 1 5    
           
                       
       
Elokuvan dramaturginen analyysi 5    
         
                     
           
Elokuvahistoria 5    
           
                       
       
00360000082800000000004414140000
Harjoittelu- ja työelämävalmennus 3  
       
                 
                   
Harjoittelu 1 7    
         
                     
           
Harjoittelu 2 10    
           
                       
       
Opinnäytetyö 15      
           
                         
   
031715003071015000001.51.5003.53.5557.57.500
60 / 6160 / 5460 / 8660 / 1560 / 3360 / 2860 / 2660 / 2860 / 4560 / 4160 / 1560 / 060 / 16.560 / 16.560 / 1460 / 1460 / 1360 / 1360 / 1460 / 1460 / 22.560 / 22.560 / 20.560 / 20.560 / 7.560 / 7.560 / 060 / 0
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.