OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > RAKENNUSTEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > RAKENNUSTEKNIIKKA, TALONRAKENNUSTEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Rakennustekniikka, Talonrakennustekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Matemaattiset osaamiset
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                           
Funktiot ja matriisit 3
     
             
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                       
Integraalilaskenta 3
       
               
                       
12000660000003333000000000000
Fysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikan perusteet 3  
       
                 
                   
Rakennusfysiikan laboratoriot 2  
       
                 
                   
Mekaniikka 3
     
             
                           
3500305000001.51.5002.52.50000000000
Rakennusalan perusteet
                                                       
Rakennusalan ja tietotekniikan perusteet 5
     
             
                           
Talonrakennuksen perusteet 5
     
             
                           
Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet 5
       
               
                       
Betonitekniikka 5
     
             
                           
Rakennusalan tietotekniikka ja -mallintaminen 5
       
               
                       
2700017100000008.58.555000000000000
Rakennetekniikan ja mekaniikan perusosaaminen
                                                       
Rakennemekaniikka 5
       
               
                       
Rakennusmekaniikan perusteet 5
     
             
                           
Rakennetekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Betonirakenteiden perusteet 5  
         
                   
               
101200557500002.52.52.52.53.53.52.52.500000000
Rakentamisen tuotannon ja talouden perusosaaminen
                                                       
Rakentamistalouden perusteet 5  
         
                   
               
Rakentamisen tuotantotekniikka 5  
       
                 
                   
010000055000000002.52.52.52.500000000
Yhdyskuntatekniikan perusosaaminen
                                                       
Yhdyskuntatekniikan perusteet 5  
       
                 
                   
Geotekniikan perusteet 5
       
               
                       
Pohjarakentamisen perusteet 5  
       
                 
                   
51000051000000002.52.5550000000000
Infran suunnitteluosaaminen
                                                       
Talon pohjarakenteet 3    
         
                     
           
Sillanrakennus ja ylläpito 5  
         
                   
               
0530000530000000002.52.51.51.5000000
Rakennustuotannon osaaminen
                                                       
Rakennustuotannon hallinta 5    
         
                     
           
Rakennuttaminen 5    
           
                       
       
0010000005500000000002.52.52.52.50000
Rakennetekniikan osaaminen
                                                       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen perusteet 5    
           
                       
       
Rakennemekaniikan sovellukset 5    
           
                       
       
Puu- ja teräsrakenteiden mitoituksen jatkokurssi 5    
           
                       
       
Rakenteiden mallinnus 5    
           
                       
       
Teräsbetonirakenteiden syventävä kurssi 5      
           
                         
   
Teräsrakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Puurakenteiden syventävä kurssi 4      
             
                           
Korjausrakentamisen rakennetekniikka 3      
           
                         
   
002016000002088000000000010104444
Talonrakennustekniikan osaaminen
                                                       
Talonrakennus 4  
         
                   
               
Rakennussuunnittelu 4    
         
                     
           
Rakennusten elinkaaritekniikka 7    
           
                       
       
041100004470000000022223.53.50000
Talotekniikan osaaminen
                                                       
Talotekniikan perusteet 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Rakennusfysiikan osaaminen
                                                       
Rakennusfysiikka 5    
         
                     
           
0060000060000000000033000000
Kieliopinnot
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3
       
               
                       
Tekninen kirjoitus ja raportointi 3      
           
                         
   
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
         
                     
           
343303043030001.51.500221.51.5001.51.500
Harjoittelu
                                                       
Harjoittelu 1 5
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 15    
         
                   
       
5101502.52.5557.57.5001.31.31.31.32.52.52.52.53.83.83.83.80000
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                           
00015000000015000000000000007.57.5
Valinnaiset opinnot (ei rajoitu esitettyihin opintojaksoihin)
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Rakennemekaniikan syventäminen 5      
           
                         
   
Kiinteistön energiankäytön hallinta 3    
           
                       
       
00350000035000000000001.51.52.52.500
Kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen opintokokonaisuus
                                                       
Kiinteistön hoito ja turvallisuustekniikka 5    
         
                     
           
Korjausrakentamisen tuotantotekniikka 3    
         
                     
           
Asunto-osakeyhtiön toiminta 5      
           
                       
Kosteusvauriot, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Betonirakenteet, kuntotutkimukset ja korjaukset 5      
           
                       
Rakennuksen kunnon ja korjausten hallinta 5      
           
                       
001020000010010100000000055005555
60 / 6560 / 6560 / 8160 / 5960 / 33.560 / 31.560 / 3260 / 3360 / 38.560 / 42.560 / 2660 / 3360 / 16.860 / 16.860 / 15.860 / 15.860 / 1660 / 1660 / 16.560 / 16.560 / 19.360 / 19.360 / 21.360 / 21.360 / 1360 / 1360 / 16.560 / 16.5
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.