OPETUSSUUNNITELMAT > AMK-TUTKINTO, PÄIVÄTOTEUTUS > BIOTUOTETEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA > BIOTUOTETEKNIIKKA, BIOTUOTE JA PROSESSITEKNIIKKA
AMK-tutkinto, päivätoteutus ...

Biotuotetekniikka, Biotuote ja prosessitekniikka

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
TalenttiTehdas
                                                       
Insinöörin liiketoimintaosaaminen 10
   
 
       
     
               
   
Biotuote- ja prosessitekniikan perusteet 10
       
               
                       
15005015000050007.57.5000000002.52.500
Opiskelu- ja työelämävalmiudet
     
             
                           
Opiskelutaidot ja tietotekniikan sovellutukset 5
     
             
                           
Mittaamisen ja raportoinnin perusteet 3
     
             
                           
Työnjohtaminen ja esimiesvalmiudet 4    
       
 
                 
   
   
Projektityö/Project Work 5    
         
                     
           
2507225000702012.512.50000003.53.5001100
Työelämän kielet ja viestintä
                                                       
Working English for Engineers 3
       
               
                       
Svenska för teknikbranschen - skriftlig färdighet 2  
         
                   
               
Svenska för teknikbranschen - muntlig färdighet 2  
         
                   
               
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
343003040300001.51.50022001.51.50000
Insinöörin matematiikka
                                                       
Geometria ja vektorilaskenta 3
     
             
                             
Funktiot ja matriisit 3
     
               
                           
Differentiaalilaskenta 3
       
               
                         
Integraalilaskenta 3
       
                 
                       
Tekniikan tilastomatematiikka 3  
         
                   
               
12300660300003333001.51.500000000
Tekniikan fysiikka
                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                           
Värähdys- ja aaltoliike, atomi- ja ydinfysiikka 3  
       
                 
                   
Termodynamiikka 4  
       
                 
                   
Sähköstatiikka ja virtapiirit, magnetismi 3  
         
                   
               
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
         
                   
               
31300307600001.51.5003.53.53300000000
Biotuotetekniikan kemia
                                                       
Epäorgaaninen kemia 5
     
             
                           
Epäorgaanisen kemian laboratoriotyöt 5
     
             
                           
Orgaaninen kemia 5  
       
                 
                   
Orgaanisen kemian laboratoriotyöt 5  
       
                 
                   
10100010010000005500550000000000
Prosessitekniikan osaaminen
                                                       
Biotuoteteollisuuden tuotantotalous 4      
           
                         
   
Kiertotalouden tiekartta 3    
           
                       
       
Biotuoteteollisuuden energiatalous 5  
       
                 
                   
Puu- ja tekstiilikuitujen prosessointi 4  
       
                 
                   
Virtaustekniikka ja laitteet 5  
         
                   
               
Aineensiirto ja kemialliset yksikköprosessit 5  
         
                   
               
Prosessiteollisuuden materiaalit ja kemikaalit 4  
         
                   
               
Mekaaniset yksikköprosessit ja laitteet 5    
           
                       
       
Prosessiteollisuuden automaation sovellutukset 4    
           
                       
       
Prosessien säätö, mittaus ja käynnissäpito 5    
           
                       
       
Tehdassuunnittelu ja prosessien mallintaminen 4      
           
                         
   
023178009140178000004.54.577008.58.54400
Biotuotetekniikka ja liiketoimintaosaaminen
                                                       
Pakkausratkaisut 5      
           
                         
   
Sellujen valmistus 5    
         
                     
           
Paperin ja kartongin valmistus 5    
         
                     
           
Biotuotteiden B2B -markkinointi 4      
           
                         
   
Biotalouden asiakastuotteiden valmistus 5      
           
                         
   
00101400001001400000000055007700
Biotuotetekniikan vaihtoehtoiset opintojaksot
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                       
Paperin ja kartongin pintakäsittely 5    
           
                       
       
Prosessitekniikan laboratoriotyöt 5    
           
                       
       
Paperitekniikan laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
Analyyttinen kemia ja laboratoriotyöt 5    
         
                     
           
0020000001010000000000055550000
International Bioproduct Engineering
                                                       
Polymers and Composites 5      
           
                         
   
Polymer Processing and Laboratory Work 5      
           
                         
   
000100000001000000000000005500
Soveltava insinööriosaaminen
     
           
                         
   
Opinnäytetyö 15      
           
                       
Harjoittelu 1 10
     
           
                       
Harjoittelu 2 10  
       
               
               
Harjoittelu 3 10    
         
                   
       
1010106055555552.57.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.526.326.33.83.8
Biotuotetekniikan vapaasti valittavat opintojaksot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Basics of Forest Bio-Product Engineering 5  
         
                   
               
Forest Resources and Fiber Management 5  
       
                 
                   
Design Management and Innovations 3    
           
                       
       
Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
                             
English for Engineers 3
     
             
                           
Työelämän valttikortit 2
     
               
                           
Physical Chemistry 3  
       
                 
                   
Physical Chemistry Laboratory Work 3  
         
                   
               
Julkaisu ja opintomatka 3      
           
                       
816338088031.51.54.53.5004444001.51.50.750.750.750.75
60 / 8660 / 7960 / 7060 / 10260 / 5760 / 2960 / 3960 / 4060 / 3260 / 3860 / 9360 / 960 / 2960 / 2860 / 14.560 / 14.560 / 19.560 / 19.560 / 2060 / 2060 / 1660 / 1660 / 1960 / 1960 / 46.5560 / 46.5560 / 4.5560 / 4.55
Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä ja opintojen kesto on 3,5/4/4,5 vuotta.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.