OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > MONIAMMATILLISEN KOTIKUNTOUTUKSEN ERIKOISTUMISKOULUTUS

Moniammatillisen kotikuntoutuksen erikoistumiskoulutus, 30 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot