CURRICULA > OFFERINGS > VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT, MUSIIKKI (NOT TRANSLATED)
Elective Studies and Other Studies ...

Vaihtoehtoiset ammattiopinnot, musiikki (not translated)

Description

Tähän tarjontakoriin sijoitetaan musiikin koulutukseen luotuja vaihtoehtoisia ammattiopintoja. (not translated)

Optionality

Select according to specific criteria