CURRICULA > TEACHER EDUCATION > PROFESSIONAL SPECIAL NEEDS TEACHER EDUCATION

Professional Special Needs Teacher Education

  • Programme
  • Curricula
  • Studies offered
Contact
e-mail: taok.tamk@tuni.fi

Qualification Awarded and the Level of Qualification

Professional Special Needs Teacher Education (60 cr)

Special Admission Requirements

Voit hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (Lisätietoja asetuksesta 986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b, § 14, § 29):

hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto
hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus
opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä/35 opintoviikkoa)
ja lisäksi vähintään 5 kuukauden päätoiminen opetus- ja/tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja/tai ammattikorkeakoulusta.

Opettajan pedagogiset opinnot voivat olla suoritettu joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä.

Recognition of Prior Learning

Osaamisperustainen erityisopettajankoulutus perustuu erityisopettajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin.

Qualification Requirements and Regulations

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden toimia ammatillisena erityisopettajana ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakoulussa.
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (865/2005).

Completing the studies entitles the person to use the abbreviation AmE (ammatillinen erityisopettaja, professional/vocational special needs teacher) to signal their qualification.

Profile of the Programme

Key Learning Outcomes

The education focuses on special pedagogical competencies, pedagogical competencies of professional special needs teachers, work community competencies and development competencies.

Occupational Profiles of Graduates with Examples

Ammatillinen erityisopettaja työskentelee alansa
asiantuntijana ja kehittäjänä oppilaitosten monipuolisissa
oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä verkostoissa
alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä
tasolla.

Access to Further Studies

Examination Regulations, Assessment and Grading

Pedagogical Skills Related to Special Needs: scale 1-5
Other Study Modules: Pass/Fail

Graduation Requirements

Mode of Study

The professional special needs teacher education is based on inclusive pedagogy, which involves a reflective, inquisitive and development-oriented approach.
The perspectives included in the studies involve individuality, guidance, authenticity, cooperation and plasticity.

The studies are multimodal.

Development of the Programme