CURRICULA > TEACHER EDUCATION > PROFESSIONAL GUIDANCE COUNSELLOR EDUCATION > PROFESSIONAL GUIDANCE COUNSELLOR EDUCATION

Professional Guidance Counsellor Education

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
Counselling Competences (24 cr)
                     
Encountering Competence 10
Counselling Service Competence 5
Information Competence 9
16.08.08.08.08.04.04.04.04.04.04.0
Context Competences (19 cr)
                     
Organisational Competence 6
Networking Competence 7
Media Competence 3
Cultural Competence 3
12.76.36.36.36.33.23.23.23.23.23.2
Research and Development Competences (12 cr)
                     
Foresight Competence 3
Development Competence 6
Self-Development Competence 3
84444222222
Advanced Studies in Counselling Competences
(Select 5 cr)
                     
00000000000
60 / 36.760 / 18.360 / 18.360 / 18.360 / 18.360 / 9.260 / 9.260 / 9.260 / 9.260 / 9.260 / 9.2

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus koostuu kolmesta osaamis¬kokonaisuudesta: ohjausosaaminen, kontekstiosaaminen, tutkimis- ja kehittämisosaaminen sekä näiden lisäksi ohjaustaitoja syventävä tai laajentava osaaminen. Jokainen osaamiskokonaisuus jakaantuu osaamis¬alueiksi.

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus toteutetaan osaamisperustaisesti, jolloin jokaisen opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan. Muovautuvuuden periaatteen mukaisesti kaikkea ei anneta valmiina opetussuunnitelmassa, vaan opiskelija osallistuu oman opiskelunsa suunnitteluun ja osaamisensa arviointiin. Samalla selvitetään opiskelijan mahdollisuudet toimia eri verkostoissa sekä hankkia ja vahvistaa osaamistaan yhteistyössä niiden kanssa. Autenttisuuden periaatteen mukaisesti on tärkeää tutustua aitoihin ammatillisen erityisopettajan työtilanteisiin ja -ympäristöihin, harjoitella sekä soveltaa erilaisia työtapoja ja menetelmiä.

Ammatillisessa opinto-ohjaajankoulutuksessa opiskelija osoittaa oman osaamisensa osaamisen osoittamisen suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Opiskelijan kanssa sovitaan tapa, jolla opetussuunnitelmassa edellytetyt osaamistavoitteet saavutetaan ja osoitetaan. Opiskelijalla voi olla erilaisia tapoja hankkia ja osoittaa edellytetty osaaminen. (not translated)