CURRICULA > TEACHER EDUCATION > PROFESSIONAL GUIDANCE COUNSELLOR EDUCATION

Professional Guidance Counsellor Education

  • Programme
  • Curricula
  • Studies offered
Contact
e-mail: taok.tamk@tuni.fi

Qualification Awarded and the Level of Qualification

Professional Guidance Counsellor Education(60 cr)

Special Admission Requirements

Voit hakea ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus (Lisätietoja asetuksesta 986/1998, § 13, § 13 a, § 13 b, § 14, § 29):

hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto
hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus
opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä/35 opintoviikkoa).

Opettajan pedagogiset opinnot voivat olla suoritettu joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä. (not translated)

Recognition of Prior Learning

Osaamisperustainen opinto-ohjaajan koulutus perustuu opinto-ohjaajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin (not translated)

Qualification Requirements and Regulations

Ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa, perusasteella ja lukiossa. Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (865/2005) (not translated)

Profile of the Programme

Key Learning Outcomes

Koulutuksessa keskitytään ohjauksen perustaan, ohjauksen
konteksteihin sekä kehittämiseen ja kehittymiseen. (not translated)

Occupational Profiles of Graduates with Examples

Ammatilliset opinto-ohjaajat sijoittuvat työelämässä
monipuolisiin koulutusalan tehtäviin opinto-ohjaajina, opettajina
ja ohjauksen asiantuntijoina. (not translated)

Access to Further Studies

Ammatillinen opinto-ohjaaja voi hakeutua opiskelemaan esimerkiksi ammatilliseksi erityisopettajaksi. Lisäksi on tarjolla erilaisia opinto-ohjaajille suunnattuja eri mittaisia ohjausalan täydennyskoulutuksia. (not translated)

Examination Regulations, Assessment and Grading

Hyväksytty/hylätty (not translated)

Graduation Requirements

Mode of Study

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joissa painotetaan
opiskelijan omaa aktiivisuutta, yhteistä tiedon tuottamista ja
arviointia sekä uusien toimintakäytänteiden kehittämistä. Itsenäisen työskentelyn lisäksi opiskelijat työskentelevät pienemmissä tiimeissä. Koko opiskelijaryhmän tapaamisista osa toteutetaan verkossa. (not translated)

Development of the Programme