CURRICULA > > SPECIALIST IN COMPETENCE-BASED QUALIFICATION > TRAINING FOR SPECIALISTS IN COMPETENCE BASED QUALIFICATIONS (25 CR)

Training for Specialists in Competence Based Qualifications (25 cr)

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
Planning an Implementation for Displaying Competence Based Qualifications (8 cr)
             
Planning and Implementation for Displaying Competence Based Qualifications (8 cr) 8
8442222
Competence Based Qualifications Displays and Assessment of Vocational Skills (10 cr)
             
Organising a Competence Based Qualification Display 8
Documenting Individual Qualifications 2
10552.52.52.52.5
Ensuring the Quality of Compentence Based Qualifications (7 cr)
             
Ensuring the Quality of Compentence Based Qualifications 7
73.53.51.751.751.751.75
60 / 2560 / 12.560 / 12.560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.2560 / 6.25

Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma (25 op) on tarkoitettu aikuiskoulutuksessa toimiville ja tutkintotilaisuuksien järjestämisvastuussa oleville opetustoimen henkilöille. Myös tutkintotoimikuntien jäsenet sekä työelämän ammattitaidon arvioijat voivat osallistua koulutukseen.

Koulutus perustuu Opetushallituksen vuoden 2016 Näyttötutkintomestarin (25 op) koulutusohjelmaan. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelman erityisenä painopisteenä on näyttötutkintotoiminnan laadun kehittäminen. Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma toteutetaan näyttötutkintotoiminnan periaatteita noudattaen.

Koulutuksen laajuus on 25 opintopistettä. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena siten, että siihen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä ja pienryhmässä tapahtuvaa opiskelua sekä ohjattua, oman organisaation näyttötutkintotoimintaa kehittävää työskentelyä. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristö Moodlea sekä muita verkkotyöskentelyä tukevia sovelluksia. Näyttötutkintomestarikoulutus perustuu henkilökohtaiseen osaamisen osoittamis-/opiskelusuunnitelmaan. Kouluttajina toimivat TAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat.
Koulutus on kohderyhmän osallistujille maksuton eli täysin Opetushallituksen rahoittamaa koulutusta.

NTM1 Näyttötutkinnon järjestämisen suunnittelu 8 op
NTM2 Näyttötutkinnon järjestäminen henkilökohtaistetusti ja osaamisen arviointi 10 op
- Tutkintotilaisuuksien järjestäminen 8 op
- Henkilökohtaistamisen dokumentointi 2 op
NTM3 Näyttötutkintotoiminnan laadun varmistaminen 7 op (not translated)