CURRICULA > TEACHER EDUCATION > PROFESSIONAL TEACHER EDUCATION

Professional Teacher Education

  • Programme
  • Curricula
  • Studies offered
Contact
e-mail: taok.tamk@tuni.fi

Qualification Awarded and the Level of Qualification

Professional Teacher Education (60 cr)
Level of qualification: post-graduate pedagogical studies leading to teacher pedagogical qualification

Special Admission Requirements

Access requirements: university degree or the highest vocational diploma and three (3) years work experience in the field in question (teachers of vocational subjects)

Recognition of Prior Learning

Osaamisperustainen opettajankoulutus perustuu opettajaopiskelijan aikaisemman osaamisen tunnistamiseen, tarvittavan osaamisen kehittämiseen ja koulutusprosessin aikaiseen jatkuvaan arviointiin (not translated)

Qualification Requirements and Regulations

Ammatillinen opettajankoulutus antaa pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana ammatillisen toisen asteen oppilaitoksissa,ammattikorkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä sekä yleissivistävässä koulutuksessa. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014).

Opintojen suorittaminen antaa henkilölle oikeuden käyttää lyhennettä AmO (ammatillinen opettaja). (not translated)

Profile of the Programme

Key Learning Outcomes

Ammatillisen opettajan tehtävässä tarvittava osaaminen on vaativaa asiantuntija-osaamista, jossa yhdistyvät oman ammatti- tai opintoalan syvällinen osaaminen sekä laaja-alainen pedagoginen osaaminen. Tehtävässä korostuvat rinnakkaisina itsenäinen, yhteisöllinen ja verkostomainen työskentely, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen tutkimusperustainen kehittäminen ja monimutkaisten yhteiskunnallisten, ammattipedagogisten ja ammattialakohtaisten ilmiöiden analysointi opettajan työn lähtökohtana. Koulutus antaa valmiuksia kestävän koulutuksen ja oppimisen edistämiseen. (not translated)

Occupational Profiles of Graduates with Examples

You will be qualified to teach in vocational institutions, universities of applied sciences as well as in liberal adult education. You can also teach in other institutions depending on your own education and work experience.

Access to Further Studies

Professional Special Needs Teacher Education
Professional Guidance Counsellor Education

Examination Regulations, Assessment and Grading

Grading scheme S = Pass

Graduation Requirements

Mode of Study

Ammatillinen opettajankoulutus on monimuotokoulutusta. Se on mahdollista suorittaa verkkopainotteisesti ja oman työn ohella. Koulutuksen voi suorittaa osittain englannin kielellä ja harjoittelun voi suorittaa kansainvälisessä ympäristössä. (not translated)

Development of the Programme