CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > SYDÄNHOITAJAKOULUTUS (NOT TRANSLATED)
Continuing Education ...

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1S 1A 1 2 3 4
1
3
3
4
14
1
4
3015157.57.57.57.5
60 / 3060 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Koulutuksen tausta
Sydänsairauksia sairastavien ihmisten määrä Suomessa kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä. Sepelvaltimotauti on edelleen merkittävä kuolinsyy. Lääketieteellisen hoidon, tutkimus- ja hoitoteknologian ja lääkehoidon sekä hoitotyön kehittymisen seurauksena potilaan hoitoaika sairaalassa on lyhentynyt. Tämä asettaa uusia haasteita hoitotyölle sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa hoitoketjun eri vaiheissa.
Koulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, jotka työskentelevät sydänpotilaan hoitotyössä hoitoketjun eri vaiheissa ja se on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Tays Sydänsairaalan kanssa.


Koulutuksen toteutus ja opiskelumenetelmät
Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (op) ja se sisältää 21 lähipäivää. 1 opintopiste on 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelumenetelminä ovat aktivoivat luennot, taitopajat, simulaatiot, itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu ja seminaarit.
Koulutuksen vastuuopettaja on lehtori Seija Tiainen ja kouluttajina toimivat TAMKin ja Sydänsairaalan asiantuntijat ja muut asiantuntijat. (not translated)