CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > REUMAA SAIRASTAVAN SUUNNITELMALLINEN HOITOTYÖ 10 OP (NOT TRANSLATED)
Continuing Education ...

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1 2
5        
5        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0

Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyö, perusteet 5 op

osat (jokainen 1 op):
- Reuma sairautena ja reumapotilaan hoitopolku
- Reuman lääkehoito
- Reumaa sairastavan luottamuksellinen hoito- ja ohjaussuhde
- Digitaalisuus ja etähoitomahdollisuudet reuman hoidossa
- Näyttöön perustuva reumahoitajan asiantuntijuus, osa 1

Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää keskeisimmät reumasairaudet
- tietää keskeiset reuman hoitomuodot sekä reumapotilaan hoidon järjestämisen
- tietää perusasiat reuman lääkehoidosta
- saa kuvan digitaalisuuden ja etähoitovaihtoehtojen mahdollisuuksista reumaa sairastavan hoitotyössä
- tietää mitä näyttöön perustuva hoitotyö on reumahoitajan asiantuntijuudessa

Sisältö:
- yleisimmät reumasairaudet
- reuman hoitovaihtoehdot
- reumapotilaan hoidon järjestäminen ja hoitopolku
- reuman lääkehoito käypähoitosuosituksen mukaan, biologiset lääkkeet, kipulääkkeet sekä nivelen sisäiset lääkkeet
- digitaalisuus ja etähoitomahdollisuudet pitkäaikaissairaan hoitotyössä
- näyttöön perustuva hoitotyö


Arviointi:
Hyväksytty: aktiivinen osallistumine opetukseen ja annettujen tehtävien tekeminen. Mahdollisten poissaolojen korvaaminen korvaavalla tehtävällä.
Hylätty: opiskelija ei ole osallistunut opetukseen, tehtäviä ei ole tehty.

Reumaa sairastavan suunnitelmallinen hoitotyö, syventävä 5 op

osat (jokainen 1 op):

- Sidekudossairaudet ja harvinaisemmat reumasairaudet
- Moniammatillinen hoitotyö reumapotilaan tukena
- Lasten ja nuorten reuma
- Reuman liitännäissairaudet ja reumaortopedia
- Näyttöön perustuva reumahoitajan asiantuntijuus, osa 2


Tavoitteet:

Opiskelija
- tietää perusasiat sidekudossairauksista ja harvinaisemmista reumasairauksista
- saa kuvan moniammatillisesta reumapotilaan hoitotyöstä
- tietää lasten ja nuorten reuman erityispiirteet
- tietää reumaan liittyvät liitännäissairaudet sekä perusasiat reumaortopediasta
- syventää tietoaan reumapotilaan näyttöön perustuvasta hoitotyöstä ja osoittaa asiantuntemustaan reumapotilaan hoidossa

Sisältö:

- sidekudossairaudet
- harvinaisemmat reumasairaudet
- moniammatillisuus reumapotilaan hoitotyössä (kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti)
- lasten ja nuorten reuman erityispiirteet
- reuman liitännäissairaudet
- reumaortopedia
- näyttöön perustuva hoitotyö
- reumahoitajan asiantuntijuus
- kehittämistehtävä (not translated)