CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > GLAUKOOMAHOITAJAKOULUTUS, 10 OP (NOT TRANSLATED)
Continuing Education ...

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1 2
Glaucoma Nurse Training 10        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0

Silmähoitajakoulutus 10 op jaettu osiin:
- Glaukooma silmäsairautena
- Glaukoomapotilaan kuvien tulkinta (RFNL, ONH)
- Näkökenttätutkimusten tulkinta (VF)
- Glaukooman hoitomuodot (lääkehoito, laserhoito, leikkaushoito)
- Glaukoomapotilaiden hoitotyön prosessi (ryhmäohjaus, ajanvaraus, logistiikka)
- Kehittämistehtävä omaan yksikköön (ideointi, konkretisointi ja arviointi)


Taustaa:

Tays Silmäkeskuksen Ylilääkäri, professori Anja Tuulonen on kehittänyt glaukoomahoidon prosessia Tays Silmäkeskuksesssa. Uudistunut prosessi pohjautuu terveystaloustieteelliseen näkökulmaan.

Koulutuksessa kehitetään glaukoomapotilaiden hoitotyössä työskentelevien ammattilaisten erityisvalmiuksia glaukoomapotilaiden hoitoprosessin edelleen kehittämiseksi esim. ajanvaraus, logistiikka, näkökenttätutkimukset sekä tutkimustulosten esiarviointi yhteistyössä lääkärin kanssa.

Koulutus on suunnattu hoitotyön ammattilaisille, jotka työskentelevät erityisesti glaukoomapotilaiden kanssa. (not translated)