CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > PERSONAL TRAINER-KOULUTUS IKÄÄNTYNEIDEN OHJAUKSEEN (NOT TRANSLATED)
Continuing Education ...

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1 2
10        
0000
60 / 060 / 060 / 060 / 0

Kenelle
Henkilöt, joilla on sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan aikaisempi tutkinto. Esimerkiksi liikunnanopettajat, fysioterapeu-
tit, liikunnanohjaajat, liikuntaneuvojat ja koulutetut hierojat, Personal Trainerit ja ammattivalmentajat yms.

Valinnoissa painotetaan hakijan omia tavoitteita, motivaatiota ja kokemusta koulutukseen hakeutumiseen

Sisältö
• Ikääntyneen toiminta ja osallistuminen omassa toimintaympäristössään
• Ikääntymisen aiheuttamat fysiologiset muutokset
• Toimintakyvyn arviointi
• Liikuntasuositukset ikääntyneille
• Lihashuolto, liikkuvuus ja liikehallinta
• Voimaharjoittelu
• Aerobinen harjoittelu
• Harjoittelun ohjelmointi
• Ravitsemus ja nautintoaineet ikääntyneen hyvinvoinnin osatekijöinä
• Vuorovaikutus ja ikääntyneen kohtaaminen ja kunnioittaminen
• Motivointi
• Ikääntyneen sairauksien ja lääkkeiden huomioiminen liikuntasuoritusten yhteydessä
• Hyvinvointiteknologian ja apuvälineiden hyödyntäminen
Toteutus
• Lähipäivä yhteensä 12. Lähipäivät järjestetään sekä TAMKin että Varalan tiloissa ja niistä ilmoitetaan
tarkempi aikataulu myöhemmin.
• Koulutuksen verkko-oppimisympäristössä suoritetaan opetuskokonaisuuksia tukevia ja niiden ympärille
rakentuvia oppimistehtäviä. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella. (not translated)