CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > BASIC BODY AWARENESS (BBAT1) -TERAPIAKOULUTUS (NOT TRANSLATED)
Continuing Education ...

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1S 1 2
BBAT I contact period 2
3
552.52.5
60 / 560 / 560 / 2.560 / 2.5

Kurssin tavoitteena on, että osallistujat omakohtaisen kokemuksen kautta perehtyvät näyttöön perustuvaan fysioterapeuttiseen lähestymistapaan, jonka avulla pyritään saamaan ihmisen terveyttä edistävät voimavarat käyttöön.

perehtyminen Basic Body Awareness terapia
–menetelmään

BBAT -menetelmän teoreettiset perusteet

BBAT -menetelmän mukaiset liikeharjoitukset

omakohtaisten kokemusten reflektointi ryhmässä
BBAT I -kurssi on toinen osa isompaa koulutuskokonaisuutta, joka johtaa BBAT -terapeuttitutkintoon.
Kouluttaja Kirsti Niskala, Suomen ensimmäinen kansainvälisen koulutuksen saanut BBAT opettaja, BBAT terapeutti, työfysioterapeutti, NLP Trainer (not translated)