CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > TYÖNOHJAAJA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄNÄ
Continuing Education ...

Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä
                           
Aikuinen oppijana 8
Työnohjauksen teoriaperustat ja rajapintoja muihin työyhteisöjen kehittämismuotoihin 6
Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt 6
Työnohjausprosessi ja työmenetelmät 10
Työn murros, johtaminen ja työhyvinvointi 8
Työnohjauksen kehittäminen 7
Työnohjaus käytännön toimintana 15
3030151515157.57.57.57.57.57.57.57.5
60 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 1560 / 1560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.5

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä erilaisten ryhmien, yksilöiden ja organisaatioiden kanssa.
Työnohjaajakoulutus rakentuu 2-vuotiselle oppimisprosessille, jonka aikana opiskelija rakentaa tietoperustaa työnohjauksen eri taustateorioista ja harjaannuttaa taitojaan osallistumalla itse työnohjauksiin ja toimimalla ohjatusti sekä ryhmä- että yksilötyönohjaajana.