CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > CONTINUING EDUCATION > TYÖNOHJAAJA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄJÄNÄ
Continuing Education ...

Työnohjaaja työyhteisön kehittäjänä

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 3 4 1 2 3 4
Aikuinen oppijana 8
 
   
       
Työnohjauksen teoriaperustat ja rajapintoja muihin työyhteisöjen kehittämismuotoihin 6
 
   
       
Työyhteisön ja ryhmän dynaamiset ilmiöt 6
 
   
Työnohjausprosessi ja työmenetelmät 10
Työn murros, johtaminen ja työhyvinvointi 8
 
   
Työnohjaus käytännön toimintana 15
Työnohjauksen kehittäminen 7
 
   
35.524.517.9166617.5833411.2513.258.958338.958338.791678.791675.6255.6256.6256.625
60 / 35.560 / 24.560 / 17.9166660 / 17.5833460 / 11.2560 / 13.2560 / 8.9583360 / 8.9583360 / 8.7916760 / 8.7916760 / 5.62560 / 5.62560 / 6.62560 / 6.625

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana ja työyhteisöjen kehittäjänä erilaisten ryhmien, yksilöiden ja organisaatioiden kanssa.
Työnohjaajakoulutus rakentuu 2-vuotiselle oppimisprosessille, jonka aikana opiskelija rakentaa tietoperustaa työnohjauksen eri taustateorioista ja harjaannuttaa taitojaan osallistumalla itse työnohjauksiin ja toimimalla ohjatusti sekä ryhmä- että yksilötyönohjaajana.