CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > TEHO- JA VALVONTAHOITOTYÖN ERIKOISOSAAMINEN (NOT TRANSLATED) > TEHO- JA VALVONTAHOITOTYÖN ERIKOISOSAAMINEN OPPISOPIMUSTYYPPINEN TÄYDENNYSKOULUTUS
Continuing Education ...

Teho- ja valvontahoitotyön erikoisosaaminen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1S 1A 2S 1 2 3 4 1 2
Orientoivat opinnot
                     
Orientoivat opinnot 2
 
   
       
20200110000
Teho- ja valvontahoitotyön kliiniset opinnot
                     
Teho- ja valvontahoitotyön perusteet 5                      
Äkillisesti sairastuneen potilaan hoito 15                      
Lääkehoito, ravitsemus ja nesteytys 4                      
Lääkintälaite osaaminen 4                      
00000000000
Teho- ja valvontahoitotyön ammatilliset opinnot
                     
Eettisyys teho- ja valvontahoitotyössä 4                      
Traumaattisen psyykkisen kriisin kohtaaminen teho- ja valvontaosastolla 4                      
Teho- ja valvontahoitotyön kehittämistä tukeva osaaminen 7                      
00000000000
60 / 260 / 060 / 260 / 060 / 060 / 160 / 160 / 060 / 060 / 060 / 0

Kohderyhmä:
Sairaanhoitajat, joilla työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta teho- tai valvontaosastolta.
Erikoisosaamisen tavoitteena on syventää ja laajentaa aiempaa työssä ja koulutuksessa hankittua osaamista sekä tuottaa edistyneitä ammatillisia valmiuksia. Teho- ja valvontahoitotyön erikoisosaaja pystyy toimimaan oman alansa asiantuntijana sekä moniammatillisen tiimin jäsenenä. Lisäksi hän kykenee toimimaan ohjaajana, kouluttajana sekä perehdyttäjänä työyhteisössään.
Sisältö

Sisältö muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:
1. Orientoivat opinnot, 2 op
2. Teho- ja valvontahoitotyön kliiniset opinnot, 28 op
• Teho- ja valvontahoitotyön perusteet
• Äkillisesti sairastuneen potilaan hoito
• Lääkehoito, ravitsemus ja nesteytys
• Lääkintälaite osaaminen
3. Teho- ja valvontahoitotyön ammatilliset opinnot, 15 op
• Eettisyys teho- ja valvontahoitotyössä
• Traumaattisen psyykkisen kriisin kohtaaminen teho- ja valvontaosastolla
• Teho- ja valvontahoitotyön kehittämistä tukeva osaaminen (not translated)