CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > YIT FROM EMPLOYEE TO FOREMAN > YIT TYÖNTEKIJÄSTÄ TYÖNJOHTAJAKSI (NOT TRANSLATED)
Continuing Education ...

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years
Search: cr
0.5
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5

Työnjohtajan esimiestaitojen perusasiat
Tietotekniset valmiudet
Työmaan aikatauluhallinta ja aikatauluohjaus
Työmaakaluston hallinta
Johtamis-, yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
Tehtäväsuunnittelun laadinta ja ohjaus
Sopimustekniikan perusteet (YSE 98) ja työehtosopimukset (TES)
Laadun- ja kosteudenhallinta sekä valvonta työmaalla
Aloituspalaverit, mallityöt ja työurakan laskenta
Taloudenhallinnan perusteet
Turvallisuusjohtamisen pätevöitymiskoulutus
Työmaan aikataulutuksen ja tehtäväsuunnittelun kertaus
Lopputentti ja koulutuksen loppuarviointi (not translated)