CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES IN PERIOPERATIVE NURSING > PERIOPERATIIVISEN HOITOTYÖN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
Continuing Education ...

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät ammattiopinnot

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1S 1 2 3
Leikkaushoitotyö 2          
Practical training in surgical nursing 1          
Anestesiahoitotyö 2          
Orientation training for anesthesia 1          
00000
60 / 060 / 060 / 060 / 060 / 0

Täydennyskoulutus on tarkoitettu terveysalan opistoasteen tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille ja kätilöille. (not translated)