CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN CONSTRUCTION ENGINEERING > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN CONSTRUCTION ENGINEERING
Master’s Degree ...

Master's Degree Programme in Construction Engineering

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
             
Project Management 5
 
   
Contract Law 5
 
 
Data Modelling 5              
Building Services Engineering and Energy Efficiency 5              
107.52.52.552.50
FREE-CHOICE STUDIES
             
Real Estate Management 5
 
   
Applications of Construction Physics 5
 
     
Management 5              
Eurocodes EC1, 2 and 3 5              
FEM Calculation 5              
10010002.57.5
MASTER'S THESIS
             
Master's Thesis 30
3015157.57.57.57.5
60 / 5060 / 22.560 / 27.560 / 1060 / 12.560 / 12.560 / 15
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Tutkinto on yliopisto-opinnoille vaihtoehtoinen, ammatillinen jatko-opiskeluväylä ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Ohjelma on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa, mutta pääosa vapaasti valittavista toteutetaan syksyllä 2012, jotta opintojen kuormitus ei nousisi kohtuuttomaksi.

Koulutusohjelman sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä syventävistä ammattiopinnoista (20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Syventävät opinnot ovat kaikille pakollisia. Niiden tavoitteena on syventää rakennushankkeen hallinnan tietoja ja taitoja sekä päivittää tiedot rakentamisen ajankohtaisimmista teemoista.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden täydentää osaamistaan rakentamisen eri osa-alueilta. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla myös muita korkeakoulutasoisia opintoja kuin ohjelmassa tarjottavat. Laajasta vapaasti valittavien opintojen valikosta toteutetaan enintään 3 opintojaksoa nimetyistä. Päätös toteutettavista tehdään, kun opiskelijaryhmä on aloittanut ja ilmaissut omat toiveensa. (not translated)