CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN CONSTRUCTION ENGINEERING > MASTER'S DEGREE IN CONSTRUCTION ENGINEERING
Master’s Degree ...

Master's Degree in Construction Engineering

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1A 1S 1 2 3 4
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
             
Project Management 5
 
   
Contract Law 5
 
 
Management 5
 
   
Energy in Construction 5              
157.57.52.5552.5
FREE-CHOICE STUDIES
             
Real Estate Management 5
 
   
Applications of Construction Physics 5
 
     
Seminar 5              
10010002.57.5
MASTER'S THESIS
             
Master's Thesis 30
3015157.57.57.57.5
60 / 5560 / 22.560 / 32.560 / 1060 / 12.560 / 1560 / 17.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Tutkinto on yliopisto-opinnoille vaihtoehtoinen, ammatillinen jatko-opiskeluväylä ja se tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään kuin ylempi korkeakoulututkinto. Ohjelma on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa, mutta osa vapaasti valittavista toteutetaan syksyllä 2009, jotta opintojen kuormitus ei nousisi kohtuuttomaksi.

Koulutusohjelman sisältö rakentuu opiskelijan henkilökohtaisesta kehittämistehtävästä (opinnäytetyö 30 op) ja henkilökohtaista osaamista lisäävistä syventävistä ammattiopinnoista (20 op) sekä vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Syventävät opinnot ovat kaikille pakollisia. Niiden tavoitteena on syventää rakennushankkeen johtamisen ja hallinnan tietoja ja taitoja sekä antaa valmiuksia kehittämistehtäviin ja opinnäytetyön tekemiseen.

Vapaasti valittavat opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden täydentää osaamistaan rakentamisen eri osa-alueilta. Vapaasti valittavat opinnot voivat olla myös muita korkeakoulutasoisia opintoja kuin ohjelmassa tarjottavat. (not translated)