CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP
Master’s Degree ...

Master's Degree Programme in Entrepreneurship

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2
Search: cr 1 2 1A 1S 2A 1 2 3 4 1 2
Advanced Professional Studies
                     
Change Management and Leadership 10
 
   
       
Entrepreneurship and Competitive Advantage 10
 
   
       
Business Development 10
   
     
   
Business Networking 10  
   
       
Developing Business through Finance 4
   
     
   
Global Business Skills 6  
   
       
34202014201010771010
Free-choice Studies
(Select 10 cr)
                     
Master's Thesis
                     
00000000000
60 / 3460 / 2060 / 2060 / 1460 / 2060 / 1060 / 1060 / 760 / 760 / 1060 / 10
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN
Koulutuksen aikana opiskelija syventää osaamistaan yrittäjyyden eri kokonaisuuksissa kehittäen samalla omaa osaamistaan yrittäjänä sekä kykyään kehittää yritystään hyödyntämällä uusinta tietoa monipuolisesti ja analyyttisesti.


VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Yrittäjänä omassa yrityksessään tai organisaation johto ja keskijohto, vaativat asiantuntijatehtävät.

KOULUTUKSEN RAKENNE
Syventävät ammattiopinnot 50 op
Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Opinnäytetyö 30 op
Yhteensä 90 op

KESKEISET OPISKELTAVAT AIHEET
Muutoksen johtaminen
Yrittäjyyden merkitys ja yrityksen kilpailuetu
Kehittyvä liiketoiminta
Verkosto-osaaminen
Yrittäjän talousosaaminen
Kansainvälinen osaaminen
Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita Tamkin tarjonnasta huomioiden oman yrityksensä kehittämisen tarpeet.

OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus perustuu tiimioppimiseen. Opiskelijan oma yritys toimii opintojen koko ajan opiskeluympäristönä ja kehityskohteena. Lähiopetusjaksoja on neljä kotimaassa sekä yksi ulkomailla. Lähiopetus järjestetään intensiivitoteutuksena pirkanmaalaisissa maatilamatkailukohteissa. Lähiopetusjaksot kestävät keskiviikosta perjantaihin/lauantaihin. Lähiopetusjaksoilla tapahtuva yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen on tärkeä osa oppimista ja näin ollen opiskelijoiden oman tiimin lähiopetuksen osallistuminen on pakollista. Opiskelijat saavat ennakkotehtäviä ennen lähiopetusjaksoa. Tehtäviä käydään läpi lähijaksolla. Sen jälkeen sovelletaan opittua teoriatietoa oman yrityksen kehittämiseen. Koulutusohjelma on pääosin suomenkielinen. (not translated)