CURRICULA > MASTER’S DEGREE > MASTER'S DEGREE PROGRAMME IN SMART RENEWABLE ELECTRIC ENERGY PRODUCTION > INTELLIGENT RENEWABLE ELECTRIC ENERGY PRODUCTION
Master’s Degree ...

Intelligent Renewable Electric Energy Production

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1
Search: cr 1 1S 1A 1 2 3 4
Advanced Studies
             
Intelligent AC and DC Systems 5
 
   
Photovoltaic Systems 5
 
   
Wind Power Systems 5
 
   
Energy Storage and New Energy Solutions 5
 
   
Electrical Power Transmission Systems 5
 
   
2515107.57.555
Master's Thesis
             
Master's Thesis Design 5
 
   
Implementation of the Master's Thesis 20
Master's Thesis Reporting and Evaluation 5
 
   
3015157.57.57.57.5
Free-elective Studies
(Select 5 cr)
             
+ Mutual Master's Courses, 2022 0              
Evidence-Based Practice 5              
Quantitative Research Methods, Effectiveness (incl. SPSS) 5              
Qualitative and Action-based Research and Development Methods 5              
Future Research, Foresight and Innovation 5              
Foundations of Financial Management 5              
Strategy and Change Management, as well as Communication 5              
Leadership and HRM 5              
Technology Know How Management 5              
Strategic Financial Management 5              
Project Competence 5              
The Development of Activities through Service Design 5              
Introduction to LEAN 5              
Experience Design 5              
Acquiring Customers in Digital Channels 5              
Data-analysis, Data Visualization and Artificial Intelligence 5              
Analyzing management communication 5              
Sustainability Management 5              
Wellbeing and Health Technology Solutions in Social and Health Care Services 5              
Data-driven Sales 5              
B2B Sales Interactions 5              
Employee Experience Management 5              
Knowledge Management 5              
Evaluation of Quality and Effectiveness 5              
Introduction to the starting points of scientific research 5              
Thinking as a resource 5              
Methods of Quantitative Research Methods and Survey to Develop Working Life 5              
Integration into the Labour Market through Digital Networking 5              
0000000
60 / 5560 / 3060 / 2560 / 1560 / 1560 / 12.560 / 12.5
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

VALMISTUVIEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN
Tutkinto antaa sinulle valmiuksia toimia aurinko- ja tuulivoimajärjestelmien sekä energian varastoimisien vaativissa asiantuntijatehtävissä. Näitä ovat esimerkiksi alan suunnittelutehtävät, tutkimus- ja innovaatiotoiminta sekä erilaisten kehittämisprojektien toteuttaminen ja johtaminen. Sähkötekniikan toimialalla on tapahtumassa suuria muutoksia energiamurroksen, suunnittelumenetelmien ja teknologioiden vaatimuksissa, joihin opiskelussa perehdytään.

KOULUTUKSEN ARVOPERUSTA
Älykäs uusiutuva sähköenergiantuotanto soveltaa erilaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja ja tuotteita osana sähköenergiajärjestelmää. Kaikessa kehityksessä ja suunnitelussa toimintaohjeina ovat elinkaariajattelu, kestävä kehitys, hiilineutraalisuus ja eettisyys.

OPINTOJEN RAKENNE
Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) suorittamasta kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista 25 op ja vapaasti valittavista opinnoista 5 op (TAMKin yhteisestä YAMK-tarjonnasta tai soveltuvista yliopisto-opinnoista).
Syventävissä ammattiopinnoissa opiskelija kartuttaa uusiutuvan energiatekniikkaan liittyviä tietojaan ja taitojaan. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan kehittämistehtävänsä tai ammatillisten erityistarpeidensa mukaisesti.

KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA OSAAMINEN
Tutkinto-ohjelman tavoitteena on syventää sähkötekniikan suunnitteluosaamisen tietoja ja taitoja uusiutuvien energiateknologioiden osalta. Perehdymme alan uusimpaan tutkimustietoon, syvennämme osaamista toteutetuista sovellutuksista ja haemme vastauksia sekä innovatiivisia ratkaisuja seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä sähköenergiajärjestelmän murros tarkoittaa, ja mitä uusia teknologioita murroksen toteutuminen edellyttää?
• MItkä ovat uusiutuvan sähköenergian tuotantoteknologiat ja energiantuotannon ominaispiirteet?
• Miten älykkään sähköenergiajärjestelmän automaatiojärjestelmiä hyödynnetään?
• Kuinka hallitaan sähköenergiajärjestelmän tehotasapainoa energiamurroksessa?
• MItkä ovat tulevaisuuden energiaratkaisut (esim. vetytalous)?
• Miten uusiutuvista voidaan hyödyntää eri kulutustilanteissa?
• Miten uusiutuvat järjestelmät integroidaan osaksi nykyistä sähköverkkoa?
• Millaisia ovat energiayhteisöjen tulevaisuuden näkymät?

Tutkinto tähtää voimakkaasti sähköteknisen suunnittelu- ja sovellusosaamisen kehittymiseen. Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteiden sisällön takia hakijalla tulee olla sähkö- tai talotekniikan suunnittelun osaamista työkokemuksena, jotta aiemman osaamisen pohjalta pystyy omaksumaan tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet. (not translated)