CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, PART-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS ADMINISTRATION > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS ADMINISTRATION, PART-TIME STUDIES (MÄNTTÄ-VILPPULA))
Bachelor’s Degree, Part-Time Studies ...

Degree Programme in Business Administration, Part-time Studies (Mänttä-Vilppula))

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Basics of Business Sections
                                                 
Orientation for Business 5
     
           
                       
Communication and It-Skills of a Specialist 5
     
           
                       
The Basics of Business 10
     
           
                       
20000200000001010000000000000
Innovation-Competencies for Business
                                                 
Start-up of Business 5
       
             
                   
Planning Services and Service 7
       
             
                   
Innovation Skills for Business 5
       
             
                   
Communications in Businesses 5
       
             
                   
22000022000000011110000000000
Economy Supporting Thriving Business
                                                 
Interpreting and Producing Finance Information 10  
       
               
               
Responsible Business 7  
       
               
               
Practical Logistics as the Prosperity Factor of a Company 5  
       
               
               
Professional Swedish for Business Purposes, Written Skills 3  
       
               
               
Professional Swedish for Business Purposes, Spoken Skills 2  
       
               
               
0270000270000000013.513.500000000
21st Century Marketing
                                                 
Customer-Oriented Marketing Planning 6  
         
                 
           
Digital Systems in Marketing 5  
         
                 
           
Research as a Tool 5  
         
                 
           
Go to Market 5  
         
                 
           
Professional English for BBA studies 5  
         
                 
           
02600000260000000001313000000
Sales Management
                                                 
Succesfull Sales Work and Customer Care 5    
         
                   
       
Building B2B Relationships and Solutions Selling 5    
         
                   
       
Management of Sales, Sales Team and Customer Relationships 10    
         
                   
       
Sales Presentations and Negotiations 5    
         
                   
       
00250000025000000000012.512.50000
Internationalization
                                                 
Challenges of Global Economy 5    
           
                     
   
Internationalisation of Business Cultures 5    
           
                     
   
Methods of International Business 5    
           
                     
   
Possibilities of International Business 5    
           
                     
   
Networking Skills in International Business 5    
           
                     
   
English for International Business 5    
           
                     
   
00300000003000000000000151500
Other Optional Business Studies
(Select 25 cr)
                                                 
Project Management
()
                                                 
Free Elective Studies
                                                 
Free-Elective Studies 9  
       
               
       
Preparatory Studies, Swedish 3
       
             
                   
Preparation Studies, English 3  
       
               
               
37.54.500334.54.500001.51.51.51.52.32.32.32.30000
Practical Placement
                                                 
Practical Training 1 15
     
         
 
                   
Practical Training 2 15      
           
                       
1500151050000155505000000007.57.5
Bachelor's Thesis
                                                 
Basics of Bachelor's Thesis Work 1      
           
                       
Basics of Research 2      
           
                       
Independent Reseach Work for Bachelor's Thesis 10      
           
                       
00015000000150000000000007.57.5
60 / 6060 / 60.560 / 59.560 / 3060 / 3060 / 3060 / 3060 / 30.560 / 29.560 / 3060 / 3060 / 1560 / 1560 / 12.560 / 17.560 / 1560 / 1560 / 15.360 / 15.360 / 14.860 / 14.860 / 1560 / 1560 / 1560 / 15
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Koulutuksesta valmistuneella on monipuolinen ja laaja-alainen perusosaaminen liiketalouden alueella. Hän toimii innovatiivisesti ja osaa arvioida sekä kehittää osaamistaan. Työyhteisössä hän edistää työhyvinvointia ja toimii rakentavasti. Koulutuksesta valmistununeella on markkinoinnin, palveluyrittäjyyden tai yritystoiminnan kasvattamisen erityisosaamista ja hän kykenee toimimaan myös monikulttuurisessa työyhteisössä toimialansa kehittäjänä.
Koulutuksen arvoperusta on vuorovaikutustaidoissa ja oman sekä ryhmän oppimisen vastuullisessa kehittämisessä. Siinä konkretisoituvat TAMKin arvot: yhteisöllisyys, yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen, kestävä kehitys, osaaminen ja yrittäminen.

Ensimmäisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa yrityksen liiketoiminnan osa-alueiden perusasiat. Hän hallitsee alan tärkeimpien menetelmien käytön sekä osaa toimia vuorovaikutustilanteissa tehokkaasti.
Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa kehittää kannattavaa liiketoimintaa. Hän tuntee liiketoimintaa säätelevän lainsäädännön perusteet ja osaa viestiä opiskelemillaan kielillä kirjallisesti ja suullisesti. Hän osaa hyödyntää tuloksellisesti erilaisia markkinointitoimenpiteitä tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa.

Kolmannen ja neljännen opintovuoden jälkeen opiskelija osaa valintansa mukaan edistää yrityksen kansainvälistymistä ja kasvua tai toteuttaa tehokasta henkilöstö- ja projektijohtamista. Hänellä on valmiudet toimia asiantuntijana liiketalouden eri tehtävissä.
Opinnot koostuvat lähi- ja etäopetuksesta. (not translated)