CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING, STUDENTS WHO BEGAN IN 2013 OR EARLIER > ELECTRICAL ENGINEERING, INTELLIGENT MACHINES
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Electrical Engineering, Intelligent Machines

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PROFESSIONAL STUDIES
                                                       
Defining the Product Project 5    
         
                   
       
Designing the Product 10    
         
                   
       
Producing the Product 10      
           
                       
Testing, Commissioning and Documentation 5      
           
                       
00151500007.57.57.57.5000000003.753.753.753.753.753.753.753.75
60 / 060 / 060 / 1560 / 1560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 7.560 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 060 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.7560 / 3.75
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Älykkäiden koneiden suuntautumisvaihtoehto on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu konetekniikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.
Suuntautumisen keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä.

Suuntautumisen ops vahvistetaan myöhemmin. (not translated)