CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES > DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES, SOCIAL PEDAGOGY: QUALIFIED TO WORK AS KINDERGARTEN TEACHERS
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Social Services, Social Pedagogy: qualified to work as kindergarten teachers

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Professional Studies
                                                 
Communication Skills for Social Services
                                                 
Written Communication for Social Services and Information Technology 5
     
           
                       
English for Social Services 3
       
             
                   
Svenska inom det sociala området, muntlig 2    
         
                   
       
Svenska inom det sociala området, skriftlig 1    
         
                   
       
Professional Growth Process
                                                 
Becoming a Bachelor of Social Services 4
     
         
                   
Encountering Clients of Social Services 3  
       
               
               
Bachelor of Social Services as a Professional and a Lifewide Learner 3    
         
                   
       
Client Based and Client Participation in the Work of Bachelor of Social Services
                                                 
Developmental Psychology 5
       
             
                   
Supporting Functional Ability in Daily Activities 5
     
           
                       
Basics of Pharmacotherapy and First Aid 4
     
           
                       
Social Pedagogy as a Work Orientation 5
       
             
                   
Social Work and Social Rehabilitation 7  
       
               
               
Competences of Special Education 5  
       
               
               
Working Methods With Clients of a Bachelor of Social Services
(Select 20 cr)
                                                 
Client Work Methods I 5
     
           
                       
Creative and Functional Methods in Social Work I 4
     
           
                       
Creative Methods in Early Childhood Education 3  
         
                 
           
Client Work Methods II 5  
       
               
               
Creative and Functional Methods With Groups 3    
         
                   
       
Optional Moduls for Different Client Approaches
(Select 20 cr)
                                                 
Early Education and Day Care Services 10  
         
                 
           
Child Welfare 10  
       
 
             
   
   
Social Work with Adults and Youth 10  
       
 
             
   
   
Gerontological Social Work 10  
       
 
             
   
   
Substance and Mental Health Work 10  
       
 
             
   
   
Disability Studies II 10  
       
 
             
   
   
Child and Family Oriented Work 10  
       
 
             
   
   
International Studies and Multicultural Social Work 10    
           
                     
   
Entrepreneurship in Social and Welfare Services 10    
           
                     
   
Finnish Social Services and Societal Competences
                                                 
Values and Ethics in Social and Health Care 3
     
           
                       
Marginalisation and Social Policy 3
       
             
                   
Social and Health Care Services in Finland 3  
       
               
               
Global and Multicultural Society 5
       
             
                   
Research and Development Competence of a Bachelor of Social Services
(Select 18 cr)
                                                 
Research Skills in Seminar Work at Early Childhood Education 4  
         
                 
           
Basics of Research and Research Methods 5    
         
                   
       
Project Work Skills 3    
         
                   
       
Project Work for Citizens Participation and Co-operating in Society 6    
         
                   
       
Management and Entrepreneurship Competences
                                                 
Principles of Financial and Personnel Administration of Social Services 5    
           
                     
   
Management in the Work Community 5    
           
                     
   
51708002823234723570141411.511.511.511.523.523.511.511.528.528.500
Free Choice Studies
(Select 10 cr)
                                                 
Practical Training
(Select 45 cr)
                                                 
Practical Training I 10
       
             
                   
Pedagogical Practical Training in early Childhood Education 15  
         
                 
           
Professional Practical Placement of a Bachelor of Social Services 10      
           
                       
Practical Training in Pedagogical Leadership in Early Childhood Education 10      
           
                       
101502001001500200055007.57.500001010
Bachelor´s Thesis
                                                 
0000000000000000000000000
60 / 6160 / 8560 / 8060 / 2060 / 2860 / 3360 / 2360 / 6260 / 2360 / 5760 / 2060 / 1460 / 1460 / 16.560 / 16.560 / 11.560 / 11.560 / 3160 / 3160 / 11.560 / 11.560 / 28.560 / 28.560 / 1060 / 10
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Lastentarhaopettajan pätevyyteen tarvitaan vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.
Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) myötä kelpoisuudet varhaiskasvatuksen tehtäviin muuttuivat 1.9.2018. Jatkossa varhaiskasvatuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Siirtymäsäännös mahdollistaa varhaiskasvatuksen opettajan (26 §) ja varhaiskasvatuksen sosionomin (27 §) kelpoisuuden saavuttamisen sosionomi (AMK) -tutkintoa suorittaville, jos opinnot on aloitettu ennen 1.9.2019 ja saatu päätökseen 31.7.2023 mennessä, jos opinnot sisältävät väh. 60 op varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan liittyviä opintoja. 1.9.2019 jälkeen opintonsa aloittavat saavat varhaiskasvatuksen sosionomikelpoisuuden. (not translated)