CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN CONSTRUCTION ARCHITECT > DEGREE PROGRAMME IN CONSTRUCTION ARCHITECTURE
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Construction Architecture

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Natural Sciences
                                                       
Basics of Mathematics 3
     
             
                             
Algebra and Geometry 3
     
               
                           
6000600000003300000000000000
Basic Knowledge of Architectural Design
                                                       
Basics of Architecture 5
     
             
                           
Basics of Design Work 5
     
             
                           
Basics of IT Tools for Building Designers 5
     
             
                           
150001500000007.57.500000000000000
Basics of Construction
                                                       
Basics of Architectural Constructions 1 5
     
             
                           
5000500000002.52.500000000000000
Basics of Design Skills
                                                       
Design Project 1 6
       
               
                       
Art and Design 4
       
               
                       
Computer Aided Modelling 4
       
               
                       
Presentation Skills in Finnish 3
       
               
                       
17000017000000008.58.5000000000000
Basics of Building Techniques
                                                       
Introduction to Municipal and Foundation Engineering 5
       
               
                       
Concrete Technology 3
       
               
                       
Functioning of Structures 3
       
               
                       
Surveying Techniques 3
       
               
                       
140000140000000077000000000000
Basics of Architectural Design
                                                       
Theory and History of Architecture 4  
       
                 
                   
Design Project 2 8  
         
                   
               
Visualization 5  
       
                 
                   
Theory and History of Contemporary Architecture 4  
         
                   
               
0210000912000000004.54.56600000000
Completing Knowledge of Building Constructions
                                                       
Basics of Archtectural Constructions 2 4  
         
                   
               
Building Physics and Chemistry 5  
         
                   
               
0900000900000000004.54.500000000
Basic Knowledge of Community Planning
                                                       
Community Development Project and Professional English 10  
       
                 
                   
010000010000000000550000000000
Load Bearing Constructions
                                                       
Basics of Timber and Reinforced Concrete Structures 5  
         
                   
               
0500000500000000002.52.500000000
Building Services
                                                       
Basics of Building Services Engineering 3  
         
                   
               
0300000300000000001.51.500000000
Completing Knowledge of Architectural Design
                                                       
Complementary Components and Design Documents 8    
         
                     
           
Urban Design Project 8    
         
                     
           
Design Project, Multi-storey Building 8    
           
                       
       
Installations of Building Services 3    
         
                   
       
00270000017.59.500000000008.88.84.84.80000
Renovation and Completing Elements of Building
                                                       
Basics of Archtectural Constructions 3 3    
         
                     
           
Basics of Renovation 6    
           
                       
       
Surface Treatment Technology 3    
         
                     
           
00120000066000000000033330000
Swedish Skills
                                                       
Planning and Methodology of Bachelor's Thesis 3      
           
                         
   
Swedish Language, Written 2  
       
                 
                   
Swedish Language, Spoken 2  
       
                 
                   
0403004000300000220000001.51.500
Basics of Construction Economics
                                                       
Cost Management of Design 3    
         
                   
       
Construction Economics and Project Management 4    
           
                       
       
007000001.55.500000000000.80.82.82.80000
Healthy Buildings
                                                       
Healthy Buildings and Indoor Climate 3      
           
                         
   
0003000000300000000000001.51.500
Architectural Design, Professional Skills
                                                       
Architectural Design Project 5      
           
                         
   
0005000000500000000000002.52.500
Renovation, Professional Skills
(Select 7 cr)
                                                       
Building Physics in Renovation 3      
           
                         
   
Renovation Project 4      
             
                           
0007000000340000000000001.51.522
Energy Efficiency
(Select 0 cr)
                                                       
Energy Efficient Building, Multi-professional Project 4      
           
                         
   
Control of Energy Consumption 3      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Project Management
                                                       
Duties of Principal Designer 4      
           
                         
   
Life Cycle Management and Sustainable Design 3      
           
                         
   
0007000000700000000000003.53.500
Free Choice Studies
(Select 15 cr)
                                                       
Practical Training
                                                       
Practical Training 1 5
       
               
                       
Practical Training 2 5  
       
                 
                   
Practical Training 3 5  
         
                   
               
Practical Training 4 5    
         
                     
           
Practical Training 5 5    
           
                       
       
Practical Training 6 5      
           
                         
   
51010505555550002.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.500
Bachelor Thesis
                                                       
Thesis Plan 5      
           
                         
   
Implementing Thesis 5      
           
                         
   
Reporting Thesis 5      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
60 / 6260 / 6260 / 5660 / 5260 / 2660 / 3660 / 2860 / 3460 / 3060 / 2660 / 4860 / 460 / 1360 / 1360 / 1860 / 1860 / 1460 / 1460 / 1760 / 1760 / 15.160 / 15.160 / 13.160 / 13.160 / 2460 / 2460 / 260 / 2
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Rakennusarkkitehdin koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia rakennussuunnittelijana ja asiantuntijana rakennetun ympäristön suunnittelun eri tehtävissä.

Rakennusarkkitehtien opiskelu ja työtehtävät edellyttävät luovuutta ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen näkemyksen kehittämistä.

Rakennusarkkitehdiksi opiskeleva oppii tuntemaan ja soveltamaan työssään suunnittelu- ja projektiosaamista, rakennus- ja talotekniikkaa, energiatehokasta suunnittelua sekä asiakaslähtöistä toimintaa. Kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa opintoja.

Opiskelussa projektimuotoisella työskentelyllä ja tietomallipohjaisella suunnittelulla (BIM) on keskeinen asema. Opintojen loppupuolella opiskelija voi syventää osaamistaan uudis- tai korjausrakentamisen suunnittelun eri osa-alueista. (not translated)