CURRICULA > BACHELOR’S DEGREE, FULL-TIME STUDIES > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL ENGINEERING > DEGREE PROGRAMME IN ELECTRICAL AND AUTOMATION ENGINEERING, INTELLIGENT MACHINES
Bachelor’s Degree, Full-Time Studies ...

Degree Programme in Electrical and Automation Engineering, Intelligent Machines

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
School years 1 2 3 4
Search: cr 1 2 3 4 1S 1A 2S 2A 3S 3A 4S 4A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Basic Studies in Engineering
                                                       
Geometry and Vector Algebra 3
     
             
                           
Mechanics 3
     
             
                           
ICT Tools 3
     
             
                           
Finnish Language and Communication 3
     
             
                           
Work Practice Competences 2
     
             
                           
Practical Training 1 4
     
             
                           
180001800000009900000000000000
Basic Studies in Electrical Engineering
                                                       
Functions and Matrices 3
     
             
                           
Electrostatics and Electric Circuits, Magnetism 3
     
             
                           
Basics of Electrical Engineering 5
     
             
                           
Electric Circuit Theory 1 5
     
             
                           
160001600000008800000000000000
Fundamentals of Electrical and Automation Engineering
                                                       
Differential Calculus 3
       
               
                       
Integral Calculus 3
       
               
                       
Oscillations and Wave Mechanics, Atom and Nuclear Physics 3
       
               
                       
Fluid Mechanics and Thermophysics 3
       
               
                       
Basics of Measuring and Reporting 3
       
               
                       
Basics of Automation Engineering 5
       
               
                       
Basics of Logical Control 5
       
               
                       
Electric Circuit Theory 2 5
       
               
                       
30000030000000001515000000000000
Fundamentals of Electrical Power Engineering
                                                       
Integral Transforms 3  
       
                 
                   
Electrotechnical Planning 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Installations and Safety 5  
       
                 
                   
Basics of Electrical Power Systems 5  
       
                 
                   
Practical Training 2 6  
       
                 
                   
Elective Study
(Select 3 cr)
 
       
                 
                   
Basic Course in Swedish for Technical Science 3  
       
                 
                   
English for Engineers 3  
       
                 
                   
03300003300000000016.516.50000000000
ICT Skills in Engineering
                                                       
Basics of Programming 3  
         
                   
               
Industrial Electronics 5  
         
                   
               
0800000800000000004400000000
Fundamentals of Electric Drives
                                                       
Laboratory Works of Physics 3  
         
                   
               
Working English for Engineers 3    
         
                     
           
Swedish Language, Written 2  
         
                   
               
Swedish Language, Spoken 2  
         
                   
               
0730000730000000003.53.51.51.5000000
Fundamentals of Electric Power Systems
                                                       
Applied Programming 3    
         
                     
           
Enterprise Economics and Electricity Market 5    
         
                     
           
Technical English for Professionals 3    
           
                       
       
Practical Training 3 6    
         
                     
           
0017000001430000000000771.51.50000
Complementary Studies in Electric Power Systems
   
           
                       
       
Leadership and Management 3    
           
                       
       
Industrial Data Networks and Cybersecurity 5    
           
                       
       
Use and Maintenance of Electric Power Systems 3    
           
                       
       
00370000003700000000000018.518.50000
Advanced Studies: Smart Electric Power Systems
(Select 37 cr)
     
           
                         
   
Practical Training 4 12      
           
                         
   
0004900000049000000000000024.524.500
Fundamentals of Intelligent Machines
(Select 30 cr)
                                                       
Principals of LabVIEW Programming 5    
         
                     
           
Initiating a Project 5    
           
                       
       
Preplanning a Project 5    
           
                       
       
Elective Studies in Electrical Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
Electrical Installations, Laboratory Work 5    
         
                     
           
Electric Motor Drives 5    
         
                     
           
Elective Studies in Mechanical Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
Strength of Materials 1 5    
         
                     
           
Sensor Technology and Machine Automation Applications 5  
         
                   
               
Basics of 3D-printing 3    
         
                     
           
Basics of Machine Components 5  
         
                   
               
Dynamics 5    
         
                     
           
Elective Studies in ICT Engineering
(Select 10 cr)
                                                       
IoT and Web Programming 5    
         
                     
           
Programming of Embedded System and Microcontrollers 5  
         
                   
               
Microcontroller Programming 5  
         
                   
               
Advanced Programming 5    
         
                     
           
0204800002038100000000010101919550000
Intelligent Machines, Project implementation
                                                       
Project Planning 5      
           
                         
   
Project Implementation 10      
           
                         
   
Project Testing 5      
           
                         
   
00020000000200000000000000101000
Thesis
                                                       
Bachelor’s Thesis 15      
           
                         
   
000150000001500000000000007.57.500
60 / 6460 / 6860 / 10560 / 8460 / 3460 / 3060 / 3360 / 3560 / 5560 / 5060 / 8460 / 060 / 1760 / 1760 / 1560 / 1560 / 16.560 / 16.560 / 17.560 / 17.560 / 27.560 / 27.560 / 2560 / 2560 / 4260 / 4260 / 060 / 0
The curriculum has been planned so that the student completes 60 ECTS credits per academic year and 30 ECTS credits per semester

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year and length of studies is 3,5/4/4,5 years. Planned syllabus may change during studies.

Älykkäiden koneiden suustautumispolku on tekniikan koulutusohjelmien yhteinen. Se on ensisijaisesti tarkoitettu ajoneuvo- ja konetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen opiskelijoille.
Suuntautumispolun keskeisiä osaamisalueita ovat laiteautomaatio ja toimilaitetekniikka, sähköiset tehosiirtojärjestelmät, tietoliikennetekniikka, automaatio- ja säätötekniikka sekä koneenrakentaminen ja tuotekehitys. Koneenrakentaminen edellyttää monipuolista insinööriosaamista. Koneenrakentaminen hyödyntää yhä lisääntyvässä määrin sähkö- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Toteutetut koneet muodostavat usein myös kokonaisia omavoimaisia, automatisoituja tuotantojärjestelmiä. (not translated)